"to be taken care of" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be taken care of" suomeksi

FI
EN

to be taken care of {verbi}

volume_up
to be taken care of

Esimerkkejä "to be taken care of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt cannot be taken care of with electricity or gas, but is a job for the politicians.
Sitä ei pystytä hoitamaan sähköllä eikä kaasulla vaan se on poliitikkojen tehtävä.
EnglishSuch things should be taken care of at a much lower level of decision-making.
Tällaisista asioista pitäisi huolehtia huomattavasti alemmalla päätöksentekotasolla.
EnglishAll these cases are characterised by the fact that they have been taken care of.
Näille kaikille tapauksille on yhteistä se, että ne on ratkaistu.
EnglishThe modification you mention has already been taken care of by the services.
Yksiköt ovat jo ottaneet huolehdittavakseen mainitsemanne muutoksen.
EnglishWe want to make sure that farmers and their families are taken care of.
Me haluamme varmistaa, että maatalousyrittäjistä ja heidän perheistään pidetään huolta.
EnglishIf twenty years later John dies, Janet is taken care of for the rest of her life, no problem.
Kun Jan kuolee 20 vuoden kuluttua, huolehditaan Mariesta hautaan saakka ilman ongelmia.
EnglishI also wish, of course, to thank Mr Costa Neves for the way in which he has taken care of the work.
Haluan tietenkin myös kiittää esittelijä Costa Nevesiä hänen tavastaan hoitaa työnsä.
EnglishThat is now taken care of in the new coordination regulation.
Tästä huolehditaan nyt uudella yhteensovittamista koskevalla asetuksella.
EnglishThese issues must be taken care of by the respective Member State.
Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä asianomaisissa jäsenvaltioissa.
EnglishThe post-Lisbon process will, then, be taken care of by the new Commission collectively.
Lissabonin jälkeisen prosessin eteenpäin viemisestä huolehtii sen jälkeen uusi komissio kollektiivisesti.
EnglishI understand that matter is already being taken care of by the services.
Ymmärtääkseni asia on jo hoidettu käännöspalveluissa.
EnglishThose people are mainly taken care of by local authorities.
Noista ihmisistä huolehtivat pääasiassa paikallisviranomaiset.
EnglishThis is better taken care of through agreements between responsible authorities with the competence required.
Se voidaan hoitaa paremmin asiasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välisin sopimuksin.
EnglishI am also thinking about the preservation of fragile material that can be destroyed if it is not taken care of.
Pohdin myös herkän materiaalin säilyttämistä, sillä se voi tuhoutua, jos siitä ei huolehdita.
EnglishEven my connections are automatically taken care of.
Jopa yhteyksistäni huolehditaan automaattisesti.
EnglishThe June List is of the view that cultural policy should in principle be taken care of by the Member States.
Kesäkuun lista (Junilistan) katsoo, että jäsenvaltioiden olisi lähtökohtaisesti vastattava kulttuuripolitiikasta.
EnglishYou also tell us that revenue is being taken care of.
EnglishTo cease travelling to Strasbourg for our votes, which could just as easily be taken care of at home, would be better.
Vielä parempi olisi lakata matkustamasta Strasbourgiin äänestämään, koska se voidaan tehdä yhtä hyvin kotona.
EnglishA large part of it should already have been completed, and the rest should be taken care of by the end of the year.
Toimintasuunnitelman pitäisi olla suureksi osaksi jo toteutettu, ja lopusta olisi huolehdittava vuoden loppuun mennessä.
EnglishA trust fund was established, and the family now lives in a house in the countryside and all their basic necessities are taken care of.
Perustettiin rahasto, ja nyt perhe asuu talossa maaseudulla, ja kaikista heidän perustarpeistaan huolehditaan.