"to be swept away" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be swept away" suomeksi

EN

to be swept away {verbi}

volume_up
to be swept away

Esimerkkejä "to be swept away"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey have swept away the very constitutions under which the Legislatures acted -'
He ovat pyyhkäisseet pois ne samat perustuslait, joiden mukaisesti lainsäädäntöelimet toimivat - ”
EnglishThe problem is enormous and cannot just be swept away somehow.
Ongelma on siis valtavan suuri, eikä sitä missään tapauksessa voida sivuuttaa miten tahansa.
EnglishThese are matters that must be faced, they cannot be swept away.
Nämä ongelmat on kohdattava, niitä ei voida lakaista maton alle.
EnglishInstead, a social mechanism for providing security is swept away.
Sen sijaan yhteiskunnalta häviää keino taata ihmisille turvaa.
EnglishFrom the ease with which you swept away obstacles that no one knew could even be budged.
Ja siltä vaivattomuudelta, jolla te olette pyyhkäisseet pois tieltänne esteet, joiden kukaan ei uskonut hievahtavankaan.
EnglishClearly the storm which swept away the Commission in the first part of this year has worried many people.
On ilmeistä, että levottomuus, joka tempasi komission alkuvuodesta mukaansa, hämmensi huomattavasti mielialoja.
EnglishThe scale of the damage is truly remarkable: entire communities have been destroyed and swept away by nature’s fury.
Tuhot ovat todella laajamittaisia: luonnon raivo on tuhonnut ja pyyhkäissyt mennessään kokonaisia yhdyskuntia.
EnglishAll of these, I am sorry to say, are vestiges of the Soviet empire that have not been swept away.
Täytyy valitettavasti myöntää, että kaikki tämä on vieläkin neuvostovaltion perintönä, eikä sitä ole hävitetty tähän päivään mennessä.
EnglishThe loss of wooded areas and the tonnes of ash swept away have increased the ferocity of the floods.
Sen lisäksi, että metsäalueet ovat kadonneet, tulvat ovat kuljettaneet mukanaan tonneittain tuhkaa, mikä on lisännyt tulvien raivokkuutta.
EnglishFourthly, there is no need to make changes to what we call the Singapore issues; they simply need to be swept away.
Neljänneksi ei ole tarvetta tehdä niin sanottuja Singaporen kysymyksiä koskevia muutoksia; ne on ainoastaan siirrettävä sivuun.
EnglishHowever, whenever the voice of the people was ignored, tensions and reversals swept away both theories and theoreticians.
Aina kun kansan ääntä ei ole kuunneltu, jännitteet ja mullistukset ovat kuitenkin pyyhkäisseet pois sekä teoriat että teoreetikot.
EnglishThere are those, including within this House, who would perhaps prefer its foundations to be swept away by a neoliberal storm.
Myös parlamentissa jotkut kenties haluaisivat, että uusliberalismin myrskyt huuhtoisivat pois tämän yhteiskuntamallin perustan.
EnglishFive million homes have been swept away and $20 billion worth of economic damage has been done to the country, 4-5 % of GNP.
5 miljoonaa kotia on jäänyt tulvien alle, ja maalle on aiheutunut 20 miljardin dollarin taloudelliset vahingot, mikä on 4-5 % BKT: sta.
EnglishEntire houses moved from one side of the street to the other, and cars still containing their passengers were swept away from the streets into the sea.
Kokonaisia taloja siirtyi tien toiselta puolelta toiselle, autoja matkustajineen pyyhkiytyi kaduilta mereen.
EnglishWith the increasing bloodshed there, the negotiations are threatening to be swept away by a tide of military and paramilitary violence.
Väkivalta saarella on lisääntynyt ja puolisotilaallisen ja sotilaallisen väkivallan käyttö uhkaa luonnollisesti neuvotteluja.
EnglishThe CFP should be swept away; it has been a disaster for fishing communities, the fishing industry and indeed the fish themselves.
Yhteinen kalastuspolitiikka olisi lakkautettava, sillä se on ollut katastrofi kalastajayhteisöille, kalastuselinkeinolle ja itse kaloille.
EnglishBut it is difficult to discern the new jobs that are to replace those which are being swept away by the conditions for the single currency.
On kuitenkin vaikea nähdä niitä uusia työpaikkoja, joiden on korvattava ne, jotka häviävät yhtenäisvaluutan ehtoihin sopeuduttaessa.
EnglishThis regional experience is thus something that we must try to understand and preserve before it is swept away by a whole series of oversights.
Meidän on yritettävä ymmärtää alueellista kokemusta ja suojeltava sitä ennen kuin menetämme otteemme siitä tarkkaamattomuuden vuoksi.
EnglishThe European Arrest Warrant swept away, at a stroke, the safeguards against arrest established in Britain over a thousand years.
Eurooppalainen pidätysmääräys poisti kertapyyhkäisyllä Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli tuhannen vuoden ajan noudatetut pidätysten vastaiset takeet.
EnglishMr President, since I became a shadow rapporteur when the Council swept away my report, I have only two minutes to speak.
PSE-ryhmän puolesta. - (FR) Arvoisa puhemies, minusta tuli varjoesittelijä, kun neuvosto pyyhki pois mietintöni, joten minulla on vain kaksi minuuttia puheaikaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be swept away" suomeksi

away adverbi
away adjektiivi
Finnish