"to be subject to" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be subject to" suomeksi

EN

to be subject to {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be subject to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
Käsittelen lyhyesti myös Kozlodyin ydinvoimalaa, joka on saanut paljon huomiota.
EnglishWe all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
Me kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishQuestion No 34 by Joan Vallvé (H-1191/98) Subject: Catalan national sports teams
Kysymys nro 34 Joan M. Vallvé (H-1191/98): Aihe: Katalonialaiset urheilujoukkueet
EnglishQuestion No 6 by Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99) Subject: Security in Cyprus
Kysymys nro 6 Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99): Aihe: Kyproksen turvallisuus
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Esitän ehdotuksen uudestaan tätä aihetta koskevissa myöhemmissä keskusteluissa.
EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Ensimmäinen on ydinvoima. Kun otamme aiheen puheeksi, pelkkä sana pelottaa meitä.
EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Emme pääse sopimukseen varsinkaan aihetta koskevien keskustelujen päättämisestä.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Runsaasta kokemuksestani huolimatta en edes kuvittelisi säänteleväni tätä aihetta.
EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 2 ja 35 kirjoitusasua koskevin tarkistuksin.
EnglishSubject: Position of the Italian EU Presidency regarding clandestine immigrants
Aihe: Laittomien maahanmuuttajien kohtelu EU:n puheenjohtajavaltiossa Italiassa
EnglishYes, provided that the policies of investment firms were subject to common rules.
Ne ovat, jos sijoitusyritysten menettelytapoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 1 ja 2 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 8 ja 9 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 5 and 6 will be taken together.
Koska on kyse samankaltaisista asioista, kysymyksiin 5 ja 6 vastataan yhteisesti.
EnglishSubject: The return of the Elgin Marbles is not harmful for the museums in Europe
Aihe: Parthenonin marmoriveistosten palauttaminen ei vahingoita Euroopan museoita
EnglishGenerally vehicle taxes are not subject to approximation rules at Community level.
Yleisesti ottaen yhteisön tason lähentämismääräykset eivät koske ajoneuvoveroja.
EnglishOn the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
Se on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
EnglishQuestion No 46 by Ian White (H-1222/98) Subject: Puerto Morazan-Hurricane Mitch
Kysymys nro 46 Ian White (H-1222/98): Aihe: Puerto Morazan - pyörremyrsky Mitch
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
Olen vilpittömästi sitä mieltä, että tämän asian selvittäminen on laiminlyöty.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be subject to" suomeksi

to prepositio
Finnish
subject substantiivi