"to be strong" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be strong" suomeksi

EN

to be strong {verbi}

volume_up
to be strong
Mr President, ladies and gentlemen, the euro must be strong and dependable.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, euron tulee olla vahva ja uskottava.
Mr President, ladies and gentlemen, the euro must be strong and dependable.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, euron tulee olla vahva ja uskottava.
The European Union cannot continue to be strong with the weak and weak with the strong.
Euroopan unioni ei voi enää olla vahva suhteessaan heikkoihin ja heikko suhteessaan vahvoihin.

Esimerkkejä "to be strong"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFinally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
EnglishTherefore I welcome President Pöttering's strong statements in support of India.
Sen vuoksi arvostan puhemies Pötteringin voimakkaita kannanottoja Intian tueksi.
EnglishThe European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
Muistutan, että Euroopan unioni on pääasiassa tupakan, laadukkaan tupakan viejä.
EnglishWe need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
Tarvitsemme vahvan komission, joka voi puuttua kriisiin mahdollisimman nopeasti.
EnglishYou told us: 'To be strong, the European Parliament needs a strong Commission' .
Sanoitte, että ollakseen vahva Euroopan parlamentti tarvitsee vahvan komission.
EnglishHowever, we cannot hope for a strong Greece unless we safeguard strong regions.
Emme voi kuitenkaan toivoa vahvaa Kreikkaa, ellemme varmista alueiden vahvuutta.
EnglishOn the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
Toisaalta haluamme tuoda esiin eräitä vahvoja varauksia (katso etenkin kohta 3).
EnglishWe still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
Toiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
EnglishTherefore, I also wanted to ensure that the report highlighted strong elements.
Sen vuoksi halusin myös varmistaa, että mietinnössä korostetaan tärkeitä asioita.
EnglishThe energy challenges of the 21st century require a strong and effective response.
Kuluvan vuosituhannen energiahaasteet edellyttävät vahvaa ja toimivaa vastausta.
EnglishThese are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Vahva ja kestävä eurooppalainen maatalous edellyttää kaikkia näitä toimenpiteitä.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
Asiakirjan, josta tänään äänestämme, pitää välittää tästä asiasta vahva viesti.
EnglishI look forward to a very strong and optimistic response from the Commission today.
Toivon, että saan komissiolta tänään hyvin ponnekkaan ja optimistisen vastauksen.
EnglishStrong currencies require credible leadership, which is lacking in this case.
Vahvat valuutat vaativat uskottavaa johtajuutta, joka tässä tapauksessa puuttuu.
EnglishI am at a slight loss to understand why Mr Tomlinson is taking such a strong line.
Minun on hiukan vaikea ymmärtää, miksi Tomlinson suhtautuu asiaan niin vakavasti.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Myös nämä ovat vahvassa ja vauraassa Euroopassa erittäin tärkeitä näkökohtia.
EnglishWe have a strong, dense relationship with Iraq, and talk about it a great deal.
Meillä on vahvat ja tiiviit suhteet Irakiin ja me keskustelemme siitä paljon.
EnglishMore generally, Parliament’s strong support for our efforts is greatly appreciated.
Arvostamme yleensäkin valtavasti sitä, että parlamentti tukee vankasti toimiamme.
EnglishI also believe that Europe needs to have a strong and accountable Parliament.
Minä uskon lisäksi, että Eurooppa tarvitsee vahvan ja vastuullisen parlamentin.
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Tarvitsemme näin ollen vahvaa komissiota, jolla on valtaa ja joka on legitiimi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be strong" suomeksi

strong adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish