"to be squeezed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be squeezed" suomeksi

EN

to be squeezed {verbi}

volume_up
to be squeezed

Esimerkkejä "to be squeezed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Union's diplomatic corps has already squeezed out the national services.
Euroopan unionin ulkosuhdehallinto on jo syrjäyttänyt kansallisen ulkoasiainhallinnon.
EnglishThere are atrocities on both side all the time and the civilian population is being squeezed.
Molemmat osapuolet syyllistyvät jatkuvasti julmuuksiin, ja siviiliväestöä pidetään ahtaalla.
EnglishMr President, it came as a surprise to me as well that this debate was being squeezed in today.
. (NL) Arvoisa puhemies, myös minulle oli yllätys, että tämä keskustelu tuli vielä tänään esityslistalle.
EnglishWe have squeezed out some amendments to that effect in this report and I think that was right.
Olemme ujuttaneet mietintöön mukaan joitain tämänsuuntaisia lisäyksiä, ja mielestäni tässä tehtiin oikein.
EnglishThe life is being squeezed out of our constituents in Scotland.
Skotlantilaiset äänestäjämme ovat joutumassa ahdinkoon.
EnglishThese facilities have been squeezed out by local government and other state microfinanced facilities.
Paikallishallinto ja muut valtion mikrorahoitusjärjestelyt ovat työntäneet syrjään näitä järjestelyjä.
EnglishIt is for this reason that the jurisdictional aspects and arguments must be squeezed out of disputes.
Tämän vuoksi tuomioistuinten toimivaltaan liittyvät näkökohdat ja perustelut on poistettava riita-asioista.
EnglishThe Ukrainian language was squeezed out of public life.
Ukrainan kieli työnnettiin syrjään julkisesta elämästä.
EnglishAt the same time, margins have been squeezed for fishermen.
EnglishThey will be squeezed out by young 'disposable workers', by shifting cheap and disciplined manpower.
Vanhemmat työntekijät sysätään syrjään käyttämällä nuoria "kertakäyttötyöntekijöitä", halpaa ja kurinalaista työvoimaa.
EnglishThe agency is squeezed by the way we go about it.
Meidän toimintamme rajoittaa viraston toimintaa.
EnglishEuropean production of leather shoes has fallen by 30% and profit margins have been heavily squeezed to just over 1%.
Nahkajalkineiden tuotanto EU:ssa on vähentynyt 30 prosenttia ja myyntikateprosentti on puserrettu hieman yli prosenttiin.
EnglishThey have to share space -- squeezed in very limited space to save money -- and they call themselves "tribe of ants."
Heidän täytyy jakaa asunto -- ahtautua erittäin rajattuun tilaan säästääkseen rahaa ja he kutsuvat itseään "muurahaiskeoksi".
EnglishIndependent parts manufacturers remain squeezed out of the market for visible replacement parts in many Member States.
Itsenäiset varaosien valmistajat on edelleen pidetty tiukasti näkyvien varaosien markkinoiden ulkopuolella monessa jäsenvaltiossa.
EnglishCars are the bogeyman, and drivers are squeezed dry as taxpayers - often as a result of policies championed in this House.
Autot ovat mörköjä, ja autoilijat imetään kuiviin veronmaksajina - usein Euroopan parlamentin kannattaman politiikan tuloksena.
EnglishEventually, they will have so many health tourists coming in that their own local patients will be squeezed out.
Näillä alueilla terveysmatkailijoiden määrä kasvaa lopulta niin paljon, ettei niillä ole enää mahdollisuutta hoitaa oman alueensa potilaita.
EnglishCollective selling of television rights is the financial lifeline for many clubs that would otherwise be squeezed out by the famous.
Televisiointioikeuksien kollektiivinen myynti on taloudellinen elinehto monille seuroille, jotka muuten jäisivät kuuluisuuksien jalkoihin.
EnglishParliament’s demand for certification has, moreover, been squeezed out of the wording of the directive in the course of the conciliation committee’s work.
Parlamentin toimiluvista esittämä vaatimus on lisäksi jätetty pois direktiivitekstistä sovittelukomitean työn aikana.
EnglishWe must not allow ourselves to be squeezed out of it. Our political, moral and economic commitment makes us a part of this peace process.
Siksi emme anna painostaa itseämme, sillä poliittisen, moraalisen ja taloudellisen sitoutumisemme ansiosta olemme osa tätä rauhanprosessia.
EnglishAt border checks, customs officials find birds pushed inside bottles and turtles squeezed in between the body and upholstery of cars.
Rajatarkastusten yhteydessä tulliviranomaiset ovat löytäneet pulloihin työnnettyjä lintuja ja autojen korin ja verhoilun väliin tungettuja kilpikonnia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be squeezed" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish