"to be sorry" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be sorry" suomeksi

EN

to be sorry {verbi}

volume_up
to be sorry (myös: to apologise)
You decided against these and we are sorry to see this.
Te olette ratkaissut asian toisin, ja sitä me voimme vain pahoitella.
All we can do is observe and be sorry about this.
Voimme vain todeta sen ja pahoitella sitä.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
Kiitos, jäsen Plooij-van Gorsel, en voi muuta kuin pahoitella ja panna merkille sen, mitä te minulle sanotte.

Esimerkkejä "to be sorry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am sorry to see that the group chairman, Mr Poettering, is not in the Chamber.
Olen pahoillani siitä, että ryhmän puheenjohtaja Poettering on poistunut salista.
EnglishI am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
Löysin valitettavasti 16 kohdasta täysin tarpeettoman maininnan ydinenergiasta.
EnglishI am sorry that we do not agree on this point, but I have a duty to be sincere.
Olen pahoillani, että olemme asiasta eri mieltä, mutta minun on oltava rehellinen.
EnglishI am sorry this did not happen; it would have been in line with our traditions.
Olen pahoillani, että näin ei käynyt, sillä se olisi ollut perinteidemme mukaista.
EnglishWhat better rebuke to the defenders of protectionism than this sorry affair?
Eikös tämä säälittävä asia ole omiaan muistuttamaan protektionismin puolustajia?
EnglishI am sorry in some sense that it is Commissioner Liikanen who is here this morning.
On tietyllä tapaa ikävää, että juuri komission jäsen Liikanen on täällä tänään.
EnglishTobacco, I am sorry to say, is a hard drug, and we must have the courage to say this.
Suokaa anteeksi, mutta savuke on kova huume, ja tämä on rohjettava sanoa ääneen.
English   Mr President, I am sorry to hear that the Commissioner is ill this evening.
   Arvoisa puhemies, olen pahoillani siitä, että komission jäsen on sairaana.
EnglishI am terribly sorry, Mr Hänsch and Mr Cox. I did not see you asking to speak.
Olen pahoillani, jäsen Hänsch ja jäsen Cox, en nähnyt, että pyysitte puheenvuoroa.
EnglishI am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
(EN) Olen todella pahoillani, mutta meillä ei ollut tulkkausta puheenne loppuosalle.
EnglishI am sorry to say this, but I think we are heading towards the wrong direction.
Olen pahoillani, mutta minun on sanottava, että mielestäni kuljemme väärään suuntaan.
EnglishMrs Theato, I am sorry I was not able to be here when you made your speech.
Jäsen Theato, olen pahoillani, että en voinut olla läsnä puheenvuoronne aikana.
EnglishI am not accepting any more speeches; I am sorry, but we are in the middle of voting.
En hyväksy enää muita puheenvuoroja. Olen pahoillani, mutta äänestys on kesken.
EnglishI am sorry that my fellow countryman, Mr Farage, has not remained in the Chamber.
Ikäväkseni huomaan, ettei maanmieheni jäsen Farage ole enää istuntosalissa.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
Ikäväkseni minun on todettava, että olemme edistyneet tässä asiassa varsin vähän.
English   I am sorry that I cannot give everybody the floor. Please accept my apologies.
   Olen hyvin pahoillani siitä, etteivät kaikki jäsenet ehdi käyttämään puheenvuoroa.
EnglishMadam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
Arvoisa puhemies, olen pahoillani, mutta tulkkaus ei ilmeisestikään täysin onnistunut.
EnglishI am very sorry, but that is not my problem. It is someone else's problem.
Olen hyvin pahoillani, mutta se ei ole minun ongelmani, vaan jonkun muun ongelma.
EnglishSome of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
On ikävää sanoa, mutta jotkin niistä päästävät saastuttavia aineita ilmaan ja veteen.
EnglishI am sorry, I would like to go some way towards it, but in this case I cannot.
Haluaisin mielelläni tulla asiassa vastaan mutta valitettavasti en tässä tapauksessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be sorry" suomeksi

sorry interjektio
sorry adjektiivi
be brave! interjektio
i'm sorry
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
i am sorry