"to be sick" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be sick" suomeksi

EN

to be sick {verbi}

volume_up
to be sick
Certainly she has been sick and has gone to several hospitals for treatment during this difficult time.
Ainakin hän on ollut sairaana ja hakenut hoitoa monista sairaaloista tänä vaikeana aikana.
This truth is that an alarming number of children are sick and the number suffering from chronic, acute and fatal diseases is on the increase.
Tämä tosiseikka on, että hälyttävä määrä lapsia on sairaana ja että kroonisista, akuuteista ja kuolemaan johtavista taudeista kärsivien lasten määrä on kasvussa.
It is inhuman to make someone like that, an individual, battle against a system at a time when they are sick, at a time when they are as weak as they could possibly be.
On epäinhimillistä, että tämänkaltainen henkilö joutuu taistelemaan järjestelmää vastaan sairaana ollessaan silloin, kun hän on kaikkein heikoimmillaan.

Esimerkkejä "to be sick"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - (SL) This report concerns everyone - the sick and the healthy.
esittelijä. - (SL) Tämä mietintö koskee kaikkia - niin sairaita kuin terveitä.
EnglishWe are talking about over 1 000 dead and 15 000 sick and the numbers keep rising.
Puhumme yli 1 000 kuolleesta ja 15 000 sairastuneesta, ja määrät kasvavat jatkuvasti.
English"I was walking and met a long-time friend whose son was sick with malaria.
"Olin kävelemässä kun tapasin vanhan ystäväni, jonka poika sairasti malariaa.
EnglishIt would be unseemly to rake in enormous profits on the back of sick children.
Olisi sopimatonta repiä valtavia voittoja sairaiden lasten selkänahasta.
EnglishI am getting sick and tired of always hearing that it is because of women’s qualifications.
Alan kyllästyä kuullessani tuon tuostakin, että ongelma johtuu naisten kyvyistä.
EnglishEUR 74 000 million are spent every year on people who are sick within the institutions.
Vuosittain käytetään 74 miljardia euroa toimielinten sairastuneisiin työntekijöihin.
EnglishThe world’s most vulnerable group consists precisely of these poor and sick children.
Maailman haavoittuvin ryhmä muodostuu nimenomaan näistä köyhistä ja sairaista lapsista.
EnglishThey work when they are sick, because it is financially more advantageous.
He työskentelevät myös ollessaan sairaina, koska se on taloudellisesti kannattavampaa.
EnglishThat way we are shifting the problem onto abnormal and sick minorities.
Silloin työnnämme ongelman epänormaalien ja sairaiden vähemmistöjen niskaan.
EnglishThe company behind this campaign is engaging in image-making at the expense of the sick.
Kampanjan alullepanija pyrkii pönkittämään imagoaan sairaiden ihmisten kustannuksella.
EnglishI am obliged to say this very clearly: my group is sick to death of action plans.
Minun on sanottava tämä erittäin selvästi: ryhmäni on lopen kyllästynyt toimintasuunnitelmiin.
EnglishWe are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick.
Kyse ei ole ainoastaan päiväkodeista, vaan myös vanhusten ja sairaiden hoidosta.
EnglishThose of us who live in the region are sick and tired of crises.
Me, jotka elämme tuolla alueella, haluamme, että kriisit vihdoinkin lakkaisivat.
EnglishPerhaps it is an attempt to eliminate sick people who have a genetic defect.
Ehkä se on yritys eliminoida sairaat ihmiset, joilla on geenivirhe.
EnglishMedical report relating to incapacity to work (sick leave or maternity leave).
Lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä (sairausloma tai äitiysloma).
EnglishThe situation is, therefore, particularly serious for children, the elderly and the sick.
Tilanne onkin siksi erityisen vaikea lapsille, vanhuksille ja sairaille.
EnglishVets have a duty of care and will always try to treat a sick animal.
Eläinlääkäreillä on hoitovelvollisuus, ja he pyrkivät aina hoitamaan sairasta eläintä.
EnglishI am sick of hearing that we cannot do better, that we have done all we can.
Olen kyllästynyt kuulemaan, ettemme pysty parempaan, että olemme jo tehneet kaiken voitavamme.
EnglishNo mother is sick for 20 weeks; neither are breastfeeding mothers sick.
Kukaan äiti ole kipeä 20 viikkoa, eivätkä imettävät äidit ole kipeitä.
EnglishFrankly, we are all sick of hearing that and we do not want to hear it any more.
Rehellisesti sanoen me olemme kaikki kyllästyneet siihen tarinaan emmekä jaksa kuunnella sitä enää.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be sick" suomeksi

sick substantiivi
Finnish
sick adjektiivi
Finnish
to feel sick verbi
to make sick verbi
be brave! interjektio
I'm sick
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
brain sick substantiivi