"to be scared" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be scared" suomeksi

EN

to be scared {verbi}

volume_up
to be scared (myös: to be afraid)
Can it really be that it is scared of rubbing the big yellow giant up the wrong way?
Voiko olla, että se pelkää ärsyttävänsä tätä keltaista jättiläistä?
As a result, people die unnecessarily because they are scared to go to treatment centres: they are afraid of catching the disease there rather than being treated for it.
Tämän seurauksena ihmisiä kuolee turhaan, koska he pelkäävät mennä hoitokeskuksiin: he pelkäävät saavansa niissä tartunnan sen sijaan, että saisivat hoitoa.

Esimerkkejä "to be scared"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire.
Ensimmäinen ideani oli käyttää tulta, koska ajattelin leijonien pelkäävän tulta.
EnglishYet the same schools are now devoid of children, who are too scared to leave their homes.
Nyt Hamasin koulut ovat tyhjiä, sillä lapset eivät uskalla lähteä kodeistaan.
EnglishWhich is why he is scared to death of democratic reforms and is eliminating opponents.
Tämän vuoksi hän pelkää kuollakseen demokraattisia uudistuksia ja eliminoi vastustajia.
EnglishCan it really be that it is scared of rubbing the big yellow giant up the wrong way?
Voiko olla, että se pelkää ärsyttävänsä tätä keltaista jättiläistä?
EnglishNow they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
Nyt pelätään otsonikerroksessa olevaa reikää ja kasvihuoneilmiötä.
EnglishPlease do not be scared that by not granting discharge you will cause this Commission to fall.
Älkää vain pelästykö sitä, että epäämällä vastuuvapauden kaadatte komission.
EnglishSome people still see the reversed qualified majority system as something to be scared of.
Joidenkin mielestä käänteisen määräenemmistön äänestysjärjestelmässä on vieläkin jotain pelättävää.
EnglishI know that this is an issue that scared the Member States a little.
Tiedän, että tämä asia on hieman pelästyttänyt jäsenvaltioita.
EnglishThe postscript to her last book is entitled: 'Am I scared?'
Hänen viimeisen kirjansa jälkikirjoituksen otsikko kuuluu: "Pelkäänkö?"
EnglishPeople are scared that the international bodies will not take enough account of the Kosovan people' s strength.
He pelkäävät sitä, että kansainväliset toimielimet aliarvioivat Kosovan väestön voiman.
EnglishIt is as if it is running scared from confronting the implications of its role as the guardian of the Treaties.
Vaikuttaa siltä, että se pelkää kohdata roolinsa vaatimukset perustamissopimusten valvojana.
EnglishWe must organise a donor conference and, above all, we should not be scared.
Tämä on siis äärimmäisen tärkeää. Meidän on järjestettävä lahjoittajakonferenssi ja ennen kaikkea meidän ei pidä pelätä.
EnglishWe did ask you for this, but obviously you did not dare comply, no doubt scared off by France.
Me pyysimme sitä teiltä, mutta ilmeisesti ette uskaltanut noudattaa pyyntöämme, epäilemättä Ranskan pelottamana.
EnglishSo, Mr Barroso, do not be scared, be bold!
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, teidän ei siis pidä pelätä, olkaa rohkea!
EnglishScared of these students with their big brains and their big books and their big, unfamiliar words.
Minua pelottivat nämä opiskelijat isoine aivoineen, ja isoine kirjoineen sekä isoine tuntemattomine sanoineen.
EnglishI didn't want to tell my grandmother about it because I was scared I'd get in trouble for playing somewhere I shouldn't have been.
En halunnut kertoa isoäidilleni, koska olin peloissani, että saan satikutia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am scared.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minua pelottaa.
EnglishHungarians, however, are starting to feel scared.
EnglishWhy is the Iranian regime so scared of women?
Miksi Iranin hallitus pelkää niin paljon naisia?
EnglishThere must be hundreds of thousands of blind people who have these hallucinations, but are too scared to mention them.
Täytyy olla satoja tuhansia sokeita, joilla on näitä hallusinaatioita, mutta jotka eivät uskalla kertoa niistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be scared" suomeksi

scared adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
I'm scared
be off interjektio
Finnish