"to be right back" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be right back" suomeksi

EN

to be right back [esimerkki]

volume_up
to be right back

Esimerkkejä "to be right back"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe first time it came up for consideration was right back at the beginning of the 1970s.
Ensimmäisen kerran sitä harkittiin jo 1970-luvun alussa.
EnglishThis was originally described," I said, "right back in the 18th century, by a man called Charles Bonnet.
Ensimmäisenä sen kuvaili jo 1700-luvulla Charles Bonnet -niminen mies.
EnglishAnd today, we're producing it from your old stuff, and it's going right back into your new stuff.
Tällä hetkellä sitä tuotetaan ihmisten vanhoista tavaroista, ja se päätyy suoraan uusiin tavaroihin.
EnglishLet us not delude ourselves, and let us be honest: we are giving money which we are taking right back.
Älkäämme huijatko itseämme vaan olkaamme rehellisiä. Annamme rahaa, ja otamme sen heti takaisin.
EnglishWe can take cells from you, create the structure, put it right back into you, they will not reject.
Voimme ottaa potilaalta soluja, luoda rakenteen, laittaa sen potilaaseen, eikä se aiheuta hylkimistä.
EnglishThese new proposals enable consumers to trace the source of the meat they buy right back to the animal.
Nämä uudet ehdotukset mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat jäljittää lihan alkuperän suoraan eläimeen asti.
EnglishThis has been the case for all changes to the CAP, dating right back to the McSharry report through to Agenda 2000.
Näin on tapahtunut kaikissa YMP:n muutoksissa aina McSharryn raportista Agenda 2000 -asiakirjaan asti.
EnglishRight back in the early days, when it started to be put together, they said that it would be costneutral.
Nimittäin ihan alkumetreillä, kun tätä lähdettiin rakentamaan, sanottiin, että tämä tulisi olemaan kustannusneutraali.
English9:21 But then I immediately drifted right back out into the consciousness -- and I affectionately refer to this space as La La Land.
9:21 tietoisuuteen - ja kutsun tätä tilaa hellästi ihmemaaksi.
EnglishIt's that simple—and you're right back to work.
EnglishI want, though, to bring this right back home.
EnglishFrom the time you take that piece of tissue, six to eight weeks later you can put the organ right back into the patient.
Kudoksen irrottamisesta kestää noin kuudesta kahdeksaan viikkoa, että voimme laittaa elimen takaisin potilaaseen.
EnglishThis, Mr Santer, comes right back to you.
EnglishIt will be a point of arrival because Turkey’s first request to join the then European Economic Community dates right back to 1959.
Se on saapumispiste, koska Turkki haki silloisen Euroopan talousyhteisön jäsenyyttä ensimmäisen kerran vuonna 1959.
EnglishThe main aim of the new regulation is to enable consumers to trace the source of the meat they buy right back to the animal.
Uuden asetuksen päätavoite on sen mahdollistaminen, että kuluttajat voivat jäljittää ostamansa lihan alkuperän suoraan eläimeen asti.
EnglishWhen people hear that the first proposal concerning physical agents goes right back to 1992, the reactions are very critical.
Kun ihmiset kuulevat, että ensimmäinen fysikaalisia tekijöitä koskeva ehdotus on tehty jo vuonna 1992, se herättää hyvin paljon kritiikkiä.
EnglishHence the deep-rooted fear that you might not stand up for this agricultural exception which goes right back to Mesopotamia.
Siitä siis kumpuaa syvään juurtunut pelko siitä, että te ette ehkä puolustakaan poikkeuksen tekevää maataloutta, jonka juuret johtavat aina Mesopotamiaan asti.
EnglishObviously, we could not - we cannot - accomplish such a process without going right back to grass roots and starting completely afresh.
On siis selvää, ettei tällaista prosessia voitu eikä voida tehdä muuten kuin toteuttamalla kaikkialla suursiivous ja harkitsemalla uudelleen joka asiaa.
EnglishI am not interested in discussing today the outcome of the American elections or the fate of Berlusconi, nor should we be going right back to Adam and Eve.
En halua nyt keskustella Yhdysvaltain vaalituloksesta tai Berlusconin kohtalosta, eikä meidän pitäisi myöskään palata Aatamiin ja Eevaan asti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be right back" suomeksi

right adjektiivi
right substantiivi
back substantiivi
back adjektiivi
back adverbi
Finnish