"to be repaired" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be repaired" suomeksi

EN

to be repaired {verbi}

volume_up
to be repaired (myös: to improve)

Esimerkkejä "to be repaired"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese cannot be repaired without particular information from the car manufacturer.
Näitä osia ei voida korjata ilman tiettyjä autonvalmistajilta saatavia tietoja.
EnglishThey also expect the children's nursery and school to be repaired as soon as possible.
He vaativat myös, että lasten esikoulu ja koulu korjataan mahdollisimman pian.
EnglishI shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
Keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi, kunnes ongelma on saatu korjattua.
EnglishMost corrupted files can't be repaired and you should delete or replace them.
Useimpia vioittuneita tiedostoja ei voi korjata, joten ne kannattaa poistaa tai korvata.
EnglishAs we know, such destruction cannot be repaired simply by throwing subsidies at it.
Kuten tiedämme, tällaista tuhoa ei voida korjata vain syytämällä alueelle lisää avustuksia.
EnglishDespite six years of promises, the building has still not been repaired.
Kuusi vuotta on lupailtu, mutta edelleenkään rakennusta ei ole korjattu.
EnglishComponents for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
Lääkinnällisten laitteiden osia ei voi viedä, vedenjakelujärjestelmää ei voi korjata.
EnglishHouses which have been destroyed need to be repaired or rebuilt as swiftly as possible.
Tuhoutuneet rakennukset on saatava korjatuksi tai rakennetuksi uudelleen mahdollisimman pian.
EnglishThat would be absurd, too, because such cheap products are not repaired but replaced.
Se olisi tietenkin järjetöntä, koska sellaisia halpoja tavaroita ei korjata, vaan ne vaihdetaan.
EnglishIn other words, you must repair the damage to the taxpayer, insofar as it can still be repaired.
Hyvittäkää siis veronmaksajille aiheutunut vahinko, sikäli kuin se on vielä mahdollista.
EnglishI remember when I was a child, if a radio or something got broken, it was sent to be repaired.
Muistan, että kun minun nuoruudessani vaikkapa radio meni rikki, se vietiin korjattavaksi.
EnglishIn addition, approximately 14,000 defects in the concrete were repaired.
Lisäksi korjattiin noin 14 000 ongelmakohtaa betonirakenteissa.
EnglishConsumers, however, will not be guaranteed an uncompromised standard of safety in the repaired vehicle.
Kuluttajille ei kuitenkaan taata kunnostettujen ajoneuvojen ehdotonta turvallisuutta.
EnglishSince the spring of 2010 the brick facade of the eastern wing building has been being repaired.
Itäisen päätyrakennuksen tiilijulkisivua on korjattu keväästä 2010.
EnglishFlawed ought to be repaired, and that is what we are fighting for now.
Puutteet pitäisi korjata, ja sen puolesta me nyt kamppailemme.
EnglishThere are errors in your File History drive that need to be repaired.
Tiedostohistoria-asemassasi on virheitä, jotka on korjattava.
EnglishTransatlantic relations, which are in tatters, must be repaired.
Euroopan ja Yhdysvaltojen vahingoittuneet suhteet on korjattava.
EnglishYou should first contact him or her to explain your problem and ask to have the camera repaired or replaced.
Kaksi vuotta kestävänä takuuaikana myyjä vastaa kaikista tuotteessa ilmenevistä vioista.
EnglishThat was not the intention, so the damage had to be repaired again.
Se ei ollut tarkoitus, joten taas oli tehtävä korjauksia.
EnglishCrime is encouraged above all in areas in which the damage caused in the public domain is not repaired.
Rikollisuus lisääntyy varsinkin siellä, missä julkisiin tiloihin kohdistuneita vaurioita ei korjata.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be repaired" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
to get repaired verbi
Finnish