"to be reduced" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be reduced" suomeksi

EN

to be reduced {verbi}

volume_up
to be reduced (myös: to be simplified)

Esimerkkejä "to be reduced"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn Taiwan the number of crimes punishable by the death penalty has been reduced.
Taiwanissa on vähennetty sellaisia rikoksia, joista on annettava kuolemantuomio.
EnglishOf course, the breeders benefit too, because their financial losses are reduced.
Kasvattajatkin tietysti hyötyvät, koska heidän taloudelliset tappionsa vähenevät.
EnglishThe fact is that, during economic boom periods, budget deficits were not reduced.
Tosiasia on, että nousukausien aikana julkisen talouden alijäämiä ei vähennetty.
EnglishThe Council - we have already discussed this, here - has reduced those resources.
Neuvosto - olemme jo keskustelleet siitä täällä - on vähentänyt kyseisiä varoja.
EnglishThe lives of mothers, daughters and wives could be saved, and the trauma reduced.
Äitien, tyttärien ja vaimojen henki voitaisiin pelastaa ja järkytystä lieventää.
EnglishIts main results were economic growth in conjunction with reduced unemployment.
Tärkeimpiä tuloksia olivat talouskasvu yhdistettynä työttömyyden vähentymiseen.
EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hän toteaa, että tukia on rajoitettava ajallisesti ja vähennettävä asteittain.
EnglishSurely humanity cannot be reduced to the level of political wheeling and dealing.
Ihmisyyttä koskevia asioita ei varmasti voida alistaa politiikan keploteltaviksi.
EnglishI believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
Mielestäni aikarajoja olisi tiukennettava, että toimintamme säilyisi uskottavana.
EnglishThe salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
Myös komission jäsenten palkkoja on alennettava ennen uuden komission nimitystä.
EnglishWe have greatly simplified and reduced the number of decision-making procedures.
Olemme yksinkertaistaneet ja vähentäneet päätöksentekomenettelyjä tuntuvasti.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Me kaikki haluamme nähdä erojen vähenevän alueiden välillä mahdollisimman paljon.
EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Toinen keskustelunaihe on työvoimavaltaisten palvelujen alennettu alv-kanta.
EnglishAt the same time, payments have successfully been reduced to an historic low.
Samalla maksut on saatu onnistuneesti vähennettyä ennen kuulumattoman alhaisiksi.
EnglishWe are all able to see the effects for ourselves: reduced wealth and unemployment.
Voimme kaikki nähdä itse tämän seuraukset: vaurauden vähentymisen ja työttömyyden.
EnglishTherefore the Council in its own deliberations reduced this item by EUR 375 million.
Siksi neuvosto vähensi omassa käsittelyssään 375 miljoonaa euroa tästä kohdasta.
EnglishThe ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
Jäsenvaltioiden valmiutta puolustaa kansallisia yhtiöitään ei saisi vähentää.
EnglishI want to clarify why I have called for this amount to be reduced in my amendment.
Haluan selventää, miksi olen tarkistuksessani vaatinut tämän osuuden pienentämistä.
EnglishThe total time that live cattle spend in transit must be drastically reduced.
Elävän karjan kuljetukseen kuluvaa kokonaisaikaa on syytä lyhentää tuntuvasti.
EnglishThe Commission also failed to take into account how fleet sizes are reduced.
Komissio ei myöskään ottanut huomioon sitä, miten laivastojen kokoa pienennetään.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be reduced" suomeksi

be brave! interjektio
to get reduced verbi
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish