"to be proven" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be proven" suomeksi

EN

to be proven {verbi}

volume_up
to be proven

Esimerkkejä "to be proven"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Vapaa liikkuvuus on osoittautunut myönteiseksi ja jopa välttämättömäksi tekijäksi.
EnglishThe risks to public health when using tobacco are clear and scientifically proven.
Tupakoinnin riskit kansanterveydelle ovat selviä ja tieteellisesti todistettuja.
EnglishIt is a proven fact that the CIA has kidnapped and abducted people in Europe.
On todistettu, että CIA on siepannut ja kuljettanut väkisin ihmisiä Euroopassa.
EnglishThe reports of the Commission have also proven that the current system works.
Komission kertomukset ovatkin osoittaneet, että nykyinen systematiikka toimii.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että kokeilu on osoittautunut hyödylliseksi.
EnglishI assure you that our choice to launch a debate first has proven to be successful.
Vakuutan, että päätöksemme käynnistää ensin keskustelu on osoittautunut järkeväksi.
EnglishThis has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
Tämä kaava on osoittautunut hyväksi muun muassa omassa kotimaassani Suomessa.
EnglishThe claim that the increase in excise would encourage smuggling is not proven.
Väite, jonka mukaan valmisteverot kannustaisivat salakuljetukseen, ei ole perusteltu.
EnglishIf this should be proven, the limit value situation in the European Union is clear.
Jos se saadaan todistettua, Euroopan unionin rajaarvotilanne on aivan selvä.
English(SK) It is a proven fact that money invested in human health makes the best investment.
(SK) Ihmisten terveyteen investoidut varat ovat todistettavasti paras sijoitus.
EnglishMany of the old ones have, in any case, proven to be totally untrustworthy.
Monet vanhoista ovat joka tapauksessa osoittautuneet täysin epäluotettaviksi.
EnglishThat has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
Tämän olemme jo todistaneet menneisyydessä ja jatkamme sen todistamista tulevaisuudessa.
EnglishThis finding could very soon be proven in the following four lines of action:
Tämä asia on helppo osoittaa todeksi seuraavilla neljällä toimintalinjalla:
EnglishIt has been proven that terrorism has links in France, Italy and Spain.
On todistettu, että terroristeilla on yhteyksiä Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan.
EnglishTargets have proven to be a very useful tool in environmental policy making.
Tavoitteet ovat osoittautuneet hyvin hyödylliseksi ympäristöpoliittiseksi välineeksi.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
Joskus voidaan osoittaa heidän osallistuvan mieluummin puolueidensa kokouksiin.
EnglishShe has proven herself as a key person working on this issue in this House.
Hän on osoittautunut avainhenkilöksi tämän asian käsittelyssä parlamentissa.
EnglishWe have proven both the Bible and this nineteenth-century encyclopaedia wrong.
Me olemme todistaneet sekä Raamatun että tämän 1800-luvun ensyklopedian olleen väärässä.
EnglishI would also say to you that the environmental bonus on cars has proven this.
Sanoisin teille myös, että autojen ympäristötuet ovat osoittaneet tämän.
EnglishI believe that time has proven those of us who prefer agreement to be right.
Nähdäkseni aika on näyttänyt, että yhteisymmärryksen kannattajat ovat oikealla asialla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be proven" suomeksi

proven adjektiivi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish