"be paralyzed" - Suomenkielinen käännös

EN

"be paralyzed" suomeksi

be paralyzed
Tiimillemme ilmoitettiin, että käännös "be paralyzed" varten puuttuu.

Esimerkkejä "be paralyzed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe muscles were frozen, paralyzed -- dystonic is how we refer to that.
Lihakset olivat jähmettyneet, halvaantuneet -- dystoniset, kuten sanotaan.
EnglishThe phantom limb -- they'll say, "But doctor, the phantom limb is paralyzed.
He sanovat: "Mutta tohtori, aaveraajani on halvaantunut.
EnglishSee how it works, as a paralyzed rat becomes able to run and navigate stairs.
Katsokaa, miten menetelmä toimii, kun halvaantunut rotta kykenee juoksemaan ja selviytymään portaiden kiipeämisestä.
EnglishThe robot provided the safe environment to allow the rat to attempt anything to engage the paralyzed legs.
Robotti loi turvallisen ympäristön, ja salli rotan kokeilla mitä tahansa saadakseen jalkansa toimimaan.
English4:28 AB: I was 24 years old and at the top of my game when a freak summersault while downhill skiing paralyzed me.
4:28 AB: Olin 24-vuotias ja huippukunnossa, kun hirveä kaatuminen lasketellessa halvaannutti minut.
English10:46 Now, why would a phantom limb be paralyzed?
EnglishImmediately, the paralyzed rat can stand.
Halvaantunut rotta pystyy välittömästi seisomaan.
English10:31 And in that moment my right arm went totally paralyzed by my side.
EnglishIn Schwartz's estimation, choice has made us not freer but more paralyzed, not happier but more dissatisfied.
Schwartzin arvion mukaan valinnanvapaus ei ole tehnyt meistä vapaampia vaan halvaantuneempia, ei onnellisempia vaan tyytymättömämpiä.
EnglishHe had a brachial avulsion, so the nerves were cut and the arm was paralyzed, lying in a sling for a year, and then the arm was amputated.
Olkavarren repeämän takia hermoradat olivat poikki ja halvaantunut käsi oli kantositeessä vuoden ennen amputointia.
EnglishIt was a paralyzed phantom arm.
EnglishThe brain learns, because of this Hebbian, associative link, that the mere command to move the arm creates a sensation of a paralyzed arm.
Hebbin assosiatiivisen yhteyden takia aivot oppivat, että pelkkä käsky liikuttaa kättä luo aistimuksen halvaantuneesta kädestä.
EnglishIndustry is paralyzed.
EnglishThat is why the European Commission must relaunch decentralized cooperation, which has been paralyzed for too long, as quickly as possible.
Tästä syystä Euroopan komission olisi aloitettava mahdollisimman pian hajautettu yhteistyö, joka on jo liian kauan ollut lamaantuneena.
EnglishMaybe, after a period of practice, you can dispense with the mirror, unlearn the paralysis, and start moving your paralyzed arm, and then, relieve yourself of pain."
Harjoittelun jälkeen voit ehkä luopua peilistä, unohtaa oppimasi halvaantumisen, liikutella halvaantunutta kättäsi ja vapautua kivuistasi."
EnglishWhen the arm was intact, but paralyzed, the brain sends commands to the arm, the front of the brain, saying, "Move," but it's getting visual feedback saying, "No."
11:51 Miksi käy näin? Kun käsi oli kunnossa, vaikkakin halvaantunut, aivojen otsalohkot lähettävät käskyjä käteen sanoen: "Liiku!" Mutta visuaalinen palaute kertoo: "Ei!" Liiku. Ei.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "be paralyzed" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish