"to be overturned" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be overturned" suomeksi

EN

to be overturned {verbi}

volume_up
to be overturned

Esimerkkejä "to be overturned"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThese five Cuban patriots must be released and their convictions overturned.
Nämä viisi kuubalaismiestä on vapautettava ja heidän tuomionsa on kumottava.
EnglishNone of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
Yksikään myöhemmistä todisteista tai analyyseista ei ole kumonnut alkuperäistä arviota.
EnglishHowever, paragraph 36 says that the current balance must not be overturned.
Kuitenkin kappaleessa kolmekymmentäkuusi sanotaan, että nykyinen tasapaino ei saa järkkyä.
EnglishI would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
Olisin mieluummin suonut koko hullusta tuhlauksesta luovuttavan.
EnglishHowever, an appeal brought before the Court of Justice overturned the original judgment.
Asiasta kuitenkin valitettiin yhteisöjen tuomioistuimeen, joka kumosi alkuperäisen tuomion.
EnglishThe international rules of maritime law cannot suddenly be overturned.
Nykyään ei ole mahdollista kumota merioikeuden kansainvälisiä sääntöjä.
EnglishThere is therefore a formal requirement there in the legislation, and this cannot be overturned.
Lainsäädännössä on silloin jäljellä muotovaatimus, eikä sitä voi siis kumota.
EnglishWe must reaffirm this and make quite sure this ban is not overturned.
Se on toistettava ja erityisesti on valvottava, että tällaista kieltoa ei voida kiertää.
EnglishSo many of those more positive measures have, sadly, been overturned by the other groups.
Muut ryhmät ovat valitettavasti hylänneet erittäin monet näistä myönteisistä toimenpiteistä.
EnglishThere are certainly other regimes that we would like to see overturned!
On varmasti muitakin hallituksia, joiden haluaisimme kaatuvan!
EnglishJust as Mr Wolf affirmed, it would have been a scandal if this report had been overturned here.
Aivan kuten herra Wolf totesi, olisi ollut skandaali, jos tämä mietintö olisi kaatunut täällä.
EnglishIt seems to me that whatever representation is made is overturned, overlooked and never given any credence.
Minusta tuntuu, että kaikki ehdotetut edustukset hylätään eikä niihin luoteta.
EnglishIt only works if there is a proposal, and then it is overturned.
Neuvoston yksimielisyys toimii ainoastaan, jos sille on esitetty ehdotus, jonka se voi hylätä.
EnglishSuch a decision will only serve the interests of those who want to see the Kyoto Protocol overturned.
Tällainen päätös palvelee ainoastaan niitä, jotka eivät halua Kioton sopimuksen toteutuvan.
EnglishIn other words, one of the fundamental principles of criminal procedure is being completely overturned.
Toisin sanoen yksi rikosoikeudenkäynnin perusperiaatteista käännetään täysin päinvastaiseksi.
English4) the UK overturned the Nuclear Inspectorate's ban on transport of nuclear material to Dounreay.
4) Yhdistynyt kuningaskunta kumosi ydinturvallisuusvalvojan kiellon ydinaineen kuljetuksesta Dounreayhin.
EnglishThirdly, previously wrong decisions of the Council, Commission and European Parliament should be overturned.
Kolmanneksi neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin aiemmat väärät päätökset tulisi kumota.
EnglishThe Convention obtained a result that cannot be overturned.
Valmistelukunta saavutti tuloksen, jota ei voida kumota.
EnglishYou do not decide to go to the European Parliament and try to get democratic decisions overturned there.
Ei voi vain päättää tulla Euroopan parlamenttiin ja pyrkiä täällä kumoamaan demokraattisia päätöksiä.
EnglishThis line of reasoning would also apply to the Framework Decision that was overturned by the Court already referred to.
Tämä pohdinta koskee myös mainittua tuomioistuimen kumoamaa puitepäätöstä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be overturned" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish