"to be on the telephone" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be on the telephone" suomeksi

EN

to be on the telephone {adverbi}

volume_up
to be on the telephone (myös: to be on the phone)
He has to go eight miles before he can find a telephone to communicate with anybody.
Hänen on kuljettava kahdeksan mailia, ennen kuin hän voi puhua puhelimessa muiden kanssa.
Before standing up in this debate, I had a brief telephone conversation on this matter with the Spanish Minister for Agriculture.
Ennen tätä keskustelua puhuin lyhyesti puhelimessa Espanjan maatalousministerin kanssa.
We have had many telephone contacts and, on each occasion, Mr Meles has responded to our request.
Olemme keskustelleet puhelimessa useaan otteeseen ja joka kerta pääministeri Meles on toiminut kehotuksemme mukaisesti.

Esimerkkejä "to be on the telephone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThree times I have followed up with telephone calls and again received no reply.
Kolme kertaa olen yrittänyt selvittää asiaa puhelimitse, taas ilman vastausta.
EnglishAlthough telephone charges have gone down in many countries, not all charges have.
Vaikka puhelujen hinnat ovat monissa maissa alentuneet, kaikki hinnat eivät ole.
EnglishIt is the case today for the regulation on mobile telephone roaming charges.
Tästä on kyse myös nyt asetuksessa verkkovierailumaksuista matkaviestinverkoissa.
EnglishHow can you be so sure, Minister, that your telephone calls are not being tapped?
Arvoisa ministeri, miten voitte olla niin varma, ettei teidän puhelujanne kuunnella?
EnglishShe had her telephone, her money, her credit cards and all her papers stolen.
Hänen matkapuhelimensa, rahansa, luottokorttinsa ja kaikki paperinsa varastettiin.
EnglishMany contacts are made , questions are answered, through e-mail or telephone.
Many contacts are made , questions are answered, through e-mail or telephone.
EnglishMaybe you should give your mother the spaceship and your daughter the telephone.
Ehkä teidän pitäisi antaa avaruusalus äidillenne ja puhelin tyttärellenne.
EnglishToday I spoke on the telephone with a journalist from a Bavarian newspaper in Istanbul.
Puhuin tänään Istanbulissa olevan baijerilaisen sanomalehden toimittajan kanssa.
EnglishDoes MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls ?
Nauhoittaako MI6 luottamuksellisia keskusteluja ja kuunteleeko se puhelimia?
EnglishRules on telephone tapping are controlled, for example, at national level.
Puhelinkuuntelua koskevia sääntöjä valvotaan esimerkiksi kansallisella tasolla.
EnglishWhat matters, after all, is the content of what will be said when the telephone rings.
Loppujen lopuksi ratkaisevaa on kuitenkin keskustelun sisältö, kun puhelin soi.
EnglishI hope that light represents a good system which will benefit telephone subscribers.
Toivon, että kun pääsemme täältä, meillä on tarjota käyttäjille järkeviä säännöksiä.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Me puhumme usein puhelin-, liikenne-, rahoitus-, terveydenhoito- ja koulutuspalveluista.
EnglishHelped by new technology, the Internet is being increasingly used for telephone calls.
Puheluja soitetaan yhä useammin Internetin välityksellä uuden teknologian ansiosta.
EnglishMy office has also been in contact with the French Ministry of Transport by telephone.
Toimistoni on myös ollut yhteydessä Ranskan liikenneministeriöön puhelimitse.
EnglishShe has withstood the temptation of becoming a telephone directory, as she herself said.
Hän on vastustanut kiusausta muuttua puhelinluetteloksi, kuten hän itse sanoi.
EnglishI feel that the same issues will come up again in relation to telephone tapping.
Käsitykseni on, että edessämme on jälleen sentyyppisiä kysymyksiä puhelinvalvonnan osalta.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
Tämä on hyvä päivä kaikille 140 miljoonalle matkapuhelimen käyttäjälle Euroopan unionissa.
EnglishAll consumers use private booking systems, the internet or the telephone.
Kaikki kuluttajat käyttävät yksityisiä varausjärjestelmiä, Internetiä tai puhelinta.
EnglishOne advantage that e‑mail has over the telephone or regular mail is its convenience.
Sähköposti on monella tapaa kätevämpi kuin puhelin tai perinteinen posti.