"to be on fire" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be on fire" suomeksi

EN

to be on fire {verbi}

volume_up
to be on fire

Esimerkkejä "to be on fire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Meille on kerrottu, että palolaitos ja poliisi vastaavat niiden turvallisuudesta.
EnglishWhen fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Kun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
EnglishTyres are being slashed, windows broken and two lorries have been set on fire.
Renkaita puhkotaan, tuulilaseja rikotaan, ja kaksi rekkaa on sytytetty palamaan.
EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
perustetaan yhteisön ohjelma metsien ja metsämaiden suojelemiseksi tulipaloilta;
EnglishThere were Tasmanians who were discovered around the 1600s and they had no fire.
1600-luvun paikkeilla löydettiin tulen käyttöä tuntemattomia tasmanialaisia.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
MONUCin johtaja väittää, että heidän on käsketty aloittaa tarvittaessa tulitus.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Sota-alueella olevat siviilit altistuvat molemmilta puolilta tulevalle ristitulelle.
EnglishThere is no such thing as Christian Democratic or Socialist fire protection!
Kristillisdemokraattista tai sosialistista palontorjuntaa ei ole olemassakaan!
EnglishIn March 1991, UN Resolution 686 set out the conditions of the cease-fire.
Maaliskuussa 1991 YK:n päätöslauselmassa 686 määriteltiin tämän tulitauon ehdot.
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
Kotimaassani sanotaan, että on typerää antaa tulen päästä ulos savupiipusta.
EnglishAnd the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire.
Ensimmäinen ideani oli käyttää tulta, koska ajattelin leijonien pelkäävän tulta.
EnglishWe waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
Me odotimme, että talo roihusi oikein kunnolla, ja kutsuimme palokunnan vasta sitten.
EnglishThe result is that Albanians are caught in the cross-fire from at least two directions.
Tuloksena on, että albaanit ovat joutuneet ristituleen ainakin kahdelta taholta.
EnglishDo you believe that the fire can be said to have been tackled effectively in Galicia?
Katsotteko, että voimme sanoa, että metsäpaloja on torjuttu Galiciassa tehokkaasti?
EnglishI am sure that the lovely farm owned by Mr Daul is covered by a fire insurance policy.
Olen varma, että jäsen Daulin omistama hieno tila on vakuutettu tulipalon varalta.
EnglishSometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Joskus ihmisiä tapetaan ja joskus ihmiset sytyttävät itsensä tuleen protestoidakseen.
EnglishWe are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Me olemme täällä tänään vaatiaksemme tulitaukoa ja siviilien teurastuksen lopettamista.
EnglishI want to add support to what previous speakers have said about an immediate cease-fire.
Haluan antaa tukeni edellisten puhujien toteamuksille välittömästä tulitauosta.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Jos emme selviä tästä kokeesta, Napolin liekit leviävät koko Eurooppaan.
EnglishOtherwise arguments of double standards will only add fuel to the fire.
Muuten kaksoisstandardeja koskevilla väitteillä vain heitetään bensaa liekkeihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be on fire" suomeksi

on prepositio
fire substantiivi