"be off" - Suomenkielinen käännös

EN

"be off" suomeksi

volume_up
be off {interjektio}
FI
EN

be off {interjektio}

volume_up
be off (myös: shoo)
volume_up
häivy {interjektio}

Esimerkkejä "be off"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe will now vote on the request to take Mrs Van Lancker's report off the agenda.
Siirrytään äänestykseen pyynnöstä poistaa Van Lanckerin mietintö esityslistalta.
EnglishIn truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
Kioton pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseen on todellisuudessa vielä pitkä matka.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Viimeisenä puuttuisin vielä yhteen kiisteltyyn asiaan, nimittäin hehkulamppuihin.
EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishMr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kosovon sota on terävöittänyt kaiken.
EnglishLorries are at their most environmentally friendly when they are off the road.
Kuorma-autot ovat ympäristöystävällisimpiä silloin, kun ne eivät ole maanteillä.
EnglishThe Christian Democratic position will rebound perfectly off the gene industry.
Kristillisdemokraattien kanta kääntyy täysin geeniteknologiateollisuutta vastaan.
EnglishIt is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
Ei riitä, että sotilaallinen hyökkäys Irakiin pyritään estämään kaikin tavoin.
EnglishWould we be better off if the Chinese or Indian economy had not been developed?
Olisiko meidän asemamme parempi, jos Kiinan ja Intian taloutta ei olisi kehitetty?
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Arvoisa korkea edustaja, operaatio Atalanta Somalian rannikolla on ollut menestys.
EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Viimeisten 45 vuoden ajan se on pysynyt vakaana ja pienentynyt vain 14 prosenttia.
EnglishLikewise, without a social dimension, the European dream simply will not take off.
Eurooppalainen unelma ei voi myöskään toteutua ilman sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishI would like the verbatim report to include the words: "The President cut him off".
Haluaisin sanatarkkoihin istuntoselostuksiin sanat: "puhemies keskeytti puhujan".
EnglishMr President, I might well continue where my fellow MEP, Mrs Theorin, left off.
Arvoisa puhemies, voin aivan hyvin jatkaa siitä, mihin kollegani Theorin jäi.
EnglishIf someone is on a list for the wrong reasons, how can he be taken off the list?
Jos joku on kirjattu luetteloon vääristä syistä, kuinka hänet voidaan poistaa siitä?
EnglishIf you were successful, click OK, and then log off from your Go Daddy account.
Jos toiminto onnistui, valitse OK ja kirjaudu sitten ulos Go Daddy -tililtäsi.
English(Applause) They are the ones who have brought off this political masterpiece.
(Suosionosoituksia) Nämä henkilöt ovat saaneet aikaan poliittisen mestariteoksen.
EnglishBecause we are now seeing large groups of young men setting off for southern Italy.
Syynä on se, että näemme suurten nuorten miesten ryhmien lähtevän Etelä-Italiaan.
EnglishAnd to stave off this danger, it is forced to be that much less transparent.
Ja jotta se välttäisi tämän vaaran, sen on oltava vielä vähemmässä määrin avoin.
EnglishThis has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
Näin se on onnistunut irtautumaan kahleista ja kasvamaan ihailtavalla tavalla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "be off" suomeksi

off adverbi
off adjektiivi
off prepositio
Finnish
to go off verbi
to break off verbi
to cool off verbi
to cut off verbi
to drop off verbi
Finnish
to head off verbi
Finnish