"to be of great importance" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be of great importance" suomeksi

EN

to be of great importance {verbi}

volume_up
to be of great importance
Great importance should be attached to this so that safer alternatives will always be sought.
Turvallisen vaihtoehdon etsimisen pitäisi aina olla erittäin tärkeää.
olla erittäin tärkeää

Esimerkkejä "to be of great importance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, every day and every hour is of great importance to the people concerned.
Jokainen päivä ja jokainen tunti ovat kuitenkin näille ihmisille hyvin tärkeitä.
EnglishStructured human rights dialogues are indeed of great importance in this regard.
Jäsennetyt ihmisoikeusvuoropuhelut ovatkin erittäin tärkeitä tässä suhteessa.
EnglishCitizens of the new Member States placed great importance on this and still do.
Uusien jäsenvaltioiden kansalaisille tällä oli, ja on edelleenkin, suuri merkitys.
EnglishWe all know that the issue of training is of great importance for the coming years.
Tiedämme, että panostaminen koulutukseen on panostamista tulevia vuosia varten.
EnglishVoluntary work is of great importance for the development and future of society.
Vapaaehtoistyö on yhteiskunnan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää.
EnglishFourthly, great importance should be placed on the safety of passengers and freight.
Neljänneksi, matkustajien ja rahdin turvallisuutta on erityisesti painotettava.
EnglishThis is an issue of great importance both for producers and for consumers.
Tämä on kysymys, joka on hyvin tärkeä sekä tuottajien että kuluttajien kannalta.
EnglishIt is often the centre of local life and also has great importance for tourism.
Se on usein paikallisen elämän keskus ja merkityksellinen myös matkailulle.
EnglishThe Martin report is therefore of great importance to Luxembourg wine growers too.
Martinin mietintö on siis hyvin tärkeä myös Luxemburgin viininviljelijöille.
EnglishI think it is time for us to say that we attach great importance to human rights.
Meidän on aika sanoa, että ihmisoikeudet ovat meille erittäin tärkeä asia.
EnglishLet me conclude with one political observation - one that is of great importance to me.
Haluan esittää lopuksi yhden poliittisen huomion, joka on minusta hyvin tärkeä.
EnglishIt is an issue of great importance to the proper operation of the internal market.
Aihe on erittäin tärkeä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.
EnglishAnother thing of great importance is that commercial advertising is still outlawed.
Toinen hyvin merkittävä seikka on se, että kaupallinen mainonta on edelleen laitonta.
EnglishYou have said that information and communication are of great importance.
Olette sanonut, että tiedotuksella ja viestinnällä on erittäin suuri merkitys.
EnglishIt is of great importance for us to join forces in a common research programme.
On hyvin tärkeää, että yhdistämme voimamme yhteiseen tutkimusohjelmaan.
EnglishI want to stress, therefore, the great importance of implementation and supervision.
Haluan sen vuoksi korostaa täytäntöönpanon ja valvonnan suurta merkitystä.
EnglishThe Commission attaches great importance to a multilateral approach here.
Komission mielestä monenvälisellä lähestymistavalla on tässä suuri merkitys.
EnglishWe are aware that his support for the young Kabila's regime is of great importance.
Tiedämme, että tämä on hyvin tärkeää nuoren Kabilan hallituksen tuelle.
EnglishTo this end great importance must be attached to the development of Community legislation.
Tässä mielessä täytyy korostaa yhteisön lainsäädännön kehittämisen merkitystä.
EnglishWe have achieved this ourselves in our committee and I attach great importance to this.
Olemme saavuttaneet tämän omin avuin valiokunnassamme, mille annan suuren merkityksen.