"to be manifested" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be manifested" suomeksi

EN

to be manifested {verbi}

volume_up
to be manifested (myös: to be illustrated)

Esimerkkejä "to be manifested"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Ongelma ilmeni kuitenkin vasta Irlannin tasavallasta peräisin olevassa rehuseoksessa.
EnglishThe culture of love born from Christianity is manifested in Beethoven’s Ode to Joy as well.
Kristinuskosta peräisin oleva rakkauden kulttuuri kuuluu myös Beethovenin Oodissa ilolle.
EnglishWe think the anxiety manifested in European public opinion is reasonable.
Meidän mielestämme kansalaisten levottomuus on ymmärrettävää.
EnglishFirstly, this Chamber has a certain dignity, and that dignity is manifested in the way we work.
Ensinnäkin tällä parlamentilla on oma arvokkuutensa ja sen on näyttävä työskentelytavoissamme.
EnglishThese differences have also manifested themselves within the European Parliament.
Nämä erot ovat näkyneet myös Euroopan parlamentissa.
EnglishTherefore, the crisis of values has manifested itself before and also during the European integration project.
Siksi arvokriisi on puhjennut ennen Euroopan integraatiohanketta ja sen jälkeen.
EnglishSolidarity should not just be a slogan; it should be manifested in the form of specific deeds.
Sillä solidaarisuus ei saa olla mikään iskulause, vaan sitä on osoitettava hyvin konkreettisin toimin.
EnglishIn my own country, fortunately, nobody was killed but the insurance problem manifested itself very quickly.
Kotimaassani kukaan ei onneksi kuollut, mutta vakuutusongelma nousi esiin hyvin nopeasti.
English. - (FR) Tectonic movements are manifested not only by earthquakes but also by volcanic eruptions.
kirjallinen.-(FR) Maankuoren liikkeet ilmenevät maanjäristysten lisäksi myös tulivuoren purkauksina.
EnglishThe cumulative effect of these inequalities is manifested in significant differences in terms of life expectancy.
Tämän eriarvoisuuden kumulatiiviset vaikutukset ilmenevät merkittävinä eroina elinajanodotteessa.
EnglishThe effects that will be manifested by this integration must also be taken into account when planning the Budget.
Vaikutukset, jotka tämä yhdentyminen tuo esiin, on otettava huomioon myös talousarviota suunniteltaessa.
EnglishI cannot therefore understand where this neo-racism manifested by leading European politicians has originated.
Sen vuoksi en voi ymmärtää, mistä tämä Euroopan johtavien politiikkojen ilmaisema uusrasismi on saanut alkunsa.
EnglishThis is manifested, for example, in higher infant mortality and shorter life expectancy for both men and women.
Tämä ilmenee esimerkiksi suurempana lapsikuolleisuutena ja sekä miesten että naisten lyhyempinä elinajanodotteina.
EnglishWhat is bracketed out is thus precisely the core area in which discrimination of atypical work is manifested financially.
Ulkopuolelle on siten jätetty juuri ydinalue, jossa epätyypillisen työn syrjintä myös taloudellisesti ilmenee.
EnglishThe country has manifested its potential as a stabilizing factor in the region via important initiatives and sacrifices.
Merkittävillä aloitteillaan ja uhrauksillaan Bulgaria on osoittanut kykynsä toimia alueen vakauttavana tekijänä.
EnglishHowever, this political support from the European Union should, above all, be expressed and manifested to the WTO in no uncertain terms.
Euroopan unionin poliittinen tuki on kuitenkin ilmaistava ja tuotava julki erittäin selkeästi WTO:ssa.
EnglishThe popular drive for democracy and freedom of the individual is now being manifested forcefully throughout the African continent.
Kansojen pyrkimys demokratiaan ja yksilön vapauteen ilmenee nyttemmin hyvin voimakkaasti koko Afrikan mantereella.
EnglishThis has manifested itself most strikingly in the French and Dutch referenda on ratification of the EU Constitution.
Selvimmin tämä on näkynyt EU:n perustuslakisopimuksen ratifioinnista järjestetyissä kansanäänestyksessä Ranskassa ja Alankomaissa.
EnglishEuropean identity in all its diversity, as well as European values, are manifested through these cultural expressions.
Euroopan identiteetti kaikessa monimuotoisuudessaan sekä eurooppalaiset arvot saavat ilmenemismuotonsa näissä kulttuuri-ilmaisuissa.
EnglishIn its final form, the financial perspective boded difficulties that manifested themselves in preparing the budget for 2008.
Rahoitusnäkymät enteilivät lopullisessa muodossaan vaikeuksia, jotka tulivat ilmi jo vuoden 2008 talousarvion valmisteluvaiheessa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be manifested" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish