"to be loose" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be loose" suomeksi

FI
EN

to be loose {verbi}

volume_up
to be loose

Esimerkkejä "to be loose"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI really do find it irresponsible to set them loose on consumers in this way.
Minusta on oikeastaan vastuutonta päästää ne noin vain kuluttajien saataville.
EnglishIn the case of loose foodstuffs, the Member States can introduce an exemption.
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä irtonaisten elintarvikkeiden osalta poikkeuksen.
EnglishSometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Joskus verkot voivat irrota, jolloin kalat tarttuvat niihin kymmenienkin vuosien ajan.
EnglishThe French President then naturally asks whether they have a screw loose.
Ranskan presidentti kysyy luonnollisesti sen jälkeen, onko heillä ruuvi löysällä.
EnglishWe have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
Tietyt henkilöt ovat menetelleet vastuuttomasti oikeusperustaa koskevassa kysymyksessä.
EnglishThe spectre of the repairable society is on the loose once again in Europe.
Korjattavissa olevan yhteiskunnan haamu liikkuu jälleen ympäri Eurooppaa.
EnglishThis does not apply just to packaged products but also to loose products.
Tämä ei koske ainoastaan paketoituja tuotteita, vaan myös irtomyynnissä olevia tuotteita.
EnglishHopefully all will end up as members and the past borderlines will loose their significance.
Toivottavasti kaikki pääsevät jäseniksi ja vanhat rajaviivat menettävät merkityksensä.
EnglishLastly, I ask that the flexes and loose wires in our offices be looked it.
Lopuksi pyydän, että työhuoneissamme olevat sähköjohtimet ja irtonaiset johdot korjattaisiin.
EnglishThe European Central Bank is in danger of being cut increasingly loose from the Member States.
Euroopan keskuspankki on vaarassa irrottautua yhä enemmän jäsenvaltioista.
EnglishWe do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
Me emme perusta monopoliyrityksiä ja jätä niitä oman onnensa nojaan menestymään tai kaatumaan.
EnglishThe card may need one or two gentle up-and-down nudges to come loose.
Korttia pitää ehkä työntää hieman ylös- ja alaspäin, jotta se irtoaa.
EnglishIt is unacceptable that loose foodstuffs need not be labelled.
Ei voi pitää paikkaansa, ettei yksittäin pakattuja elintarvikkeita tarvitse merkitä.
EnglishI would also like to thank Commissioner Barrot for his contribution in tying up the loose ends.
Haluaisin myös kiittää komission jäsentä Barrot'ta hänen panoksestaan asian viimeistelyssä.
EnglishIt is an American disease that has been caused by cheap, loose money.
Se on Amerikan-tauti, jonka on aiheuttanut halpa, löysä raha.
EnglishWe have seen too much abuse of this loose definition of "self-employed" in other areas of work.
Tätä "itsenäisen" väljää määritelmää on käytetty liian usein väärin muilla työllisyyden aloilla.
EnglishHowever, in my opinion, there are some loose ends which are not tied up by this Directive.
Mielestäni on kuitenkin olemassa joitakin epäselviä kohtia, joihin direktiivissä ei anneta ratkaisua.
EnglishWe are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Annamme rikollisten selvitä teoistaan rangaistuksetta ja pelaamme epärehellistä peliä uhrien kanssa.
EnglishThat, however, Mr President, is simply a matter of tidying up loose ends.
Arvoisa puhemies, ne ovat kuitenkin enää kotitehtäviä.
EnglishWe said in Parliament at the time that the loose ends should be few and short.
Sanoimme aikanaan parlamentissa, että ratkaisemattomia asioita voi olla vain vähän ja niiden on oltava vähäisiä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be loose" suomeksi

loose adjektiivi
to loose verbi
to turn loose verbi
to come loose verbi
Finnish
be brave! interjektio