"to be located" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be located" suomeksi

EN

to be located {verbi}

volume_up
to be located
to be located
to be located

Esimerkkejä "to be located"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
On kuitenkin pohdittava, missäpäin Eurooppaa väestönkehityksen ongelmat ovat.
EnglishThe court, located in Luxembourg, is made up of judges from all the EU countries.
Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa, ja siihen kuuluu tuomareita kaikista EU-maista.
EnglishIt seems to me desirable for an authority of this type to be centrally located.
Mielestäni on toivottavaa, että tällainen viranomainen sijaitsee keskeisellä paikalla.
EnglishIt costs more to be located there despite the fact that transport aid is received.
On siis edelleen kalliimpaa toimia siellä, vaikka kuljetustukea saadaankin.
EnglishWe do, though, have another clock that works but which is located behind you.
Meillä on kuitenkin toinen, toimiva kello, joka sijaitsee teidän takananne.
EnglishWhat will be the role of the Euro observatories, and where will they be located?
Mikä tulee olemaan euro-seurantakeskusten rooli ja mihin ne sijoitetaan?
EnglishWhat is more, Iran is located in one of the most sensitive areas on the planet.
Lisäksi Iran sijaitsee alueella, joka kuuluu maailman arkaluonteisimpiin.
EnglishAdministrative support is also provided by the Police Unit located in Brussels.
Hallinnollista tukea tarjoaa myös Brysselissä sijaitseva poliisiyksikkö.
EnglishThe Options box, located below the toolbox, is where you can change how a tool draws.
Työkaluryhmän alapuolella olevassa asetusryhmässä voit muuttaa työkalun piirtotapaa.
EnglishMuch progress has been made and the country is located in the centre of Europe.
Edistystä on tapahtunut runsaasti, ja maa sijaitsee keskellä Eurooppaa.
EnglishThe vast majority will have their pavilions located on the so-called European boulevard.
Suurimmalla osalla niistä on näyttelyosasto niin kutsutulla Eurooppa-bulevardilla.
EnglishMr President, Shakespeare wrote that Bohemia was located on the seacoast.
Arvoisa puhemies, Shakespeare kirjoitti, että Böömi sijaitsee meren rannalla.
EnglishOn Surface RT, the microSD card reader is located under the kickstand on the right side.
microSD-korttien lukulaite sijaitsee Surface RT:ssä jalustan alla oikeassa sivussa.
EnglishHow you add a program depends on where the installation files for the program are located.
Ohjelman lisäämistapa vaihtelee sen mukaan, missä ohjelman asennustiedostot ovat.
EnglishIt should not be forgotten that airports are crucial to the areas in which they are located.
Ei pidä unohtaa, että lentokentät ovat välttämättömiä alueille, joilla niitä on.
EnglishCan the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
Voidaanko valittu tunnistin asettaa paikoilleen eläimen kannalta turvallisesti?
EnglishOnly files and folders located on your computer can be added to the index.
Vain tietokoneessasi olevat tiedostot ja kansiot voidaan lisätä indeksiin.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Hankkeiden edistämisestä vastaa Barcelonaan sijoitettava sihteeristö.
EnglishIf you have a Windows installation disc, the system recovery tools are located on that disc.
Jos sinulla on Windows-asennuslevy, löydät järjestelmän palautustyökalut siitä.
EnglishAll this is happening in a European country located just across the Union’s external border.
Tämä pätee myös Valko-Venäjään, ja siksi olisi pidettävä mielessä kolme asiaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be located" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish