"to be involved" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be involved" suomeksi

EN

to be involved {verbi}

volume_up
Society has to be involved in developing and building the infrastructure.
Yhteiskunnan tulee olla mukana infrastruktuurin kehittämisessä ja rakentamisessa.
It seems to me that this is an issue that this Parliament should be involved in.
Tämä on mielestäni sellainen asia, jossa parlamentin täytyy olla mukana.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
Nyt on syytä olla mukana auttamassa Yhdysvaltoja puolustaaksemme ihmisoikeuksia.

Esimerkkejä "to be involved"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe EU should also be actively involved in environment and energy policy issues.
EU: n tulee toimia aktiivisesti ympäristö- ja energiapoliittisissa kysymyksissä.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishWhen the current policy was decided on, Parliament was not involved in any way.
Nykyisestä politiikasta päättämiseen parlamentti ei osallistunut millään tavoin.
EnglishIt is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
On mielenkiintoista kuulla, että komission mukaan sen ei pitäisi puuttua asiaan.
English   Mr President, I should like to thank all those involved in the conciliation.
   Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia sovittelumenettelyyn osallistuneita.
EnglishNow we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
Nyt on syytä olla mukana auttamassa Yhdysvaltoja puolustaaksemme ihmisoikeuksia.
EnglishProof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
Tämän todistaa se, että kaikki osapuolet ovat pitäneet kompromissia myönteisenä.
EnglishUnfortunately, this has resulted in more people being involved in road accidents.
Valitettavasti tämän vuoksi yhä enemmän ihmisiä joutuu liikenneonnettomuuksiin.
EnglishSecond, national parliaments will be more involved in the workings of the Union.
Toiseksi myös kansalliset parlamentit osallistuvat yhä enemmän unionin toimintaan.
EnglishThere is pain, suffering and death involved in this issue we are debating here.
Asiaan, josta nyt keskustelemme, liittyy paljon tuskaa, kärsimystä ja kuolemaa.
EnglishWith chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
Kemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää.
EnglishLocal fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
Myös paikallinen kalatalous on vedettävä tähänastista enemmän korvausten piiriin.
EnglishThe Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
Komissio on ollut mukana prosessin valmisteluissa aivan alkuvaiheista lähtien.
EnglishI have referred to the protection of immigrants because two aspects are involved.
Viittasin maahanmuuttajien suojeluun kahden siihen liittyvän näkökohdan vuoksi.
EnglishThis involved civil proceedings between Mr Bossi and another Italian politician.
Se liittyy Bossin ja erään toisen italialaisen poliitikon siviilioikeudenkäyntiin.
EnglishIt is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.
Se on tällä hetkellä myös ainoa elin, johon Valko-Venäjän oppositio osallistuu.
EnglishI am very conscious of the fact that the number of young people involved is large.
. (EN) Olen hyvin tietoinen, että nuoria ihmisiä, joita asia koskee, on paljon.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Suoraan vastuussa olevat komission jäsenet eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishEurope must not therefore fail to be involved in this extremely important sector.
Sen vuoksi Eurooppa ei saa jättäytyä tämän erittäin tärkeän alan ulkopuolelle.
EnglishIn this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
Tältä osin on äärimmäisen tärkeää parantaa asianomaisten yhteisöjen tietämystä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be involved" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish