"to be injured" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be injured" suomeksi

EN

to be injured {verbi}

volume_up
to be injured (myös: to be hurt)
An injured person requires medical care. The amount of explosive has been precisely calculated to achieve that result.
Vahingoittunut henkilö tarvitsee lääketieteellistä hoitoa; räjähdysaineiden määrä on tarkkaan laskettu tämän vaikutuksen saavuttamiseksi.
to be injured (myös: to be damaged)

Esimerkkejä "to be injured"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe downside of technology, however, is that the injured party is the originators.
Teknologian varjopuolena on kuitenkin se, että tekijät ovat loukattu osapuoli.
EnglishThese penalties ensure that injured parties will obtain proper compensation.
Seuraamukset takaavat myös sen, etteivät uhrit jää vaille riittävää korvausta.
EnglishOf course not, because you have one chance in six of being killed or injured.
Ette tietenkään, koska teillä on yksi mahdollisuus kuudesta kuolla tai loukkaantua.
EnglishThere are a million people homeless in Haiti; 230 000 have died; 300 000 are injured.
Haitilla on miljoona koditonta; kuolonuhreja on 230 000, loukkaantuneita 300 000.
EnglishThere are reports of at least five deaths, and hundreds more have been injured.
Ainakin viiden ihmisen on kerrottu kuolleen, ja sadat ovat loukkaantuneet.
EnglishHundreds killed and injured is the price paid by unarmed civilians for this conflict.
Konfliktin seurauksena on kuollut ja haavoittunut satoja aseettomia siviilejä.
EnglishWhat we want is a world where no-one will be injured or killed by landmines.
Haluamme maailman, jossa kukaan ei joudu maamiinojen haavoittamaksi tai tappamaksi.
EnglishSince the rallies began at the end of January, hundreds of people have been injured.
Satoja ihmisiä on haavoittunut sen jälkeen kun mellakat alkoivat tammikuun lopussa.
EnglishIt reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.
Siinä sanotaan: Soul, eteläkorealaisessa ydinvoimalaonnettomuudessa loukkaantunut 22.
EnglishAround 80 people have already lost their lives and nearly 2 000 have been injured.
Noin 80 ihmistä on jo menettänyt henkensä, ja lähes 2 000 on loukkaantunut.
EnglishThree temporary workers died while testing a lifeboat, and 16 workers were injured.
Kolme vuokratyöntekijää kuoli ja kuusitoista loukkaantui testatessaan pelastusvenettä.
EnglishHundreds lose their lives and thousands are injured every year in my country alone.
Yksistään minun kotimaassani kuolee joka vuosi satoja ihmisiä ja tuhansia loukkaantuu.
EnglishThis earthquake has killed and seriously injured more than 200 000 people.
Maanjäristyksessä sai surmansa tai loukkaantui vakavasti yli 200 000 ihmistä.
EnglishSeveral people have lost their lives, many have disappeared, many have been injured.
Lukuisat ihmiset ovat menehtyneet, monet ovat kadonneet ja monet ovat loukkaantuneet.
EnglishThey have murdered an innocent man and severely injured his colleague.
He ovat murhanneet viattoman miehen ja haavoittaneet vakavasti hänen kollegaansa.
EnglishBillions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.
Loukkaantuneiden tai sairastuneiden työntekijöiden hoitoon käytetään miljardeja puntia.
English(FR) Mr President, there is hypocrisy first of all in saying that consumers are injured.
(FR) Arvoisa puhemies, ei ensinnäkään ole tekopyhää sanoa, että kuluttajat kärsivät.
EnglishThe doctors told us that they were not allowed to save the injured survivors.
"Emme saaneet pelastaa loukkaantuneita, jotka olivat vielä hengissä", kertoivat lääkärit.
EnglishTwo demonstrators have died, 90 people have been injured and 150 people have been arrested.
Kaksi mielenosoittajaa kuoli, 90 ihmistä loukkaantui, ja 150 ihmistä pidätettiin.
EnglishMr President, the target must be that no people should be injured at work.
Arvoisa puhemies, tavoitteena tulee olla, ettei kukaan ihminen vahingoitu työelämässä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be injured" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish