"to be in the same boat" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be in the same boat" suomeksi

EN

to be in the same boat [esimerkki]

volume_up
1. Kuvainnollinen
to be in the same boat

Esimerkkejä "to be in the same boat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe dialogue and the name of this dialogue show that we are all in the same boat.
Vuoropuhelu ja vuoropuhelun nimitys osoittavat, että istumme kaikki samassa veneessä.
EnglishThe example of the Baltic States, however, shows that we are in the same boat.
Baltian maiden tapaus osoittaa kuitenkin, että me olemme samassa veneessä.
EnglishI should like to say to him, "no, unfortunately, we are still not all in the same boat" .
Haluaisin sanoa hänelle: " Ei, valitettavasti emme vielä istu samassa veneessä" .
EnglishEchoing Mrs Záborská's concern, third countries are not, in fact, all in the same boat.
Toistaakseni jäsen Záborskán huolen kolmannet maat eivät kaikki ole samassa veneessä.
EnglishWe are all in the same boat and the boat is heading in the right direction.
Olemme kaikki samassa veneessä ja vene on menossa oikeaan suuntaan.
EnglishWith the tsunami, all of us, rich or poor, are in the same boat.
Hyökyaallon myötä me kaikki, niin rikkaat kuin köyhätkin, olemme samassa veneessä.
EnglishWe are all in the same boat, and we have to row in the same direction.
Olemme kaikki samassa veneessä ja meidän on edettävä samaan suuntaan.
EnglishIt is clear from the debate that we need to act because we are all in the same boat.
Keskustelusta on käynyt selville, että meidän on toimittava, koska olemme kaikki samassa veneessä.
EnglishMr President, we are certainly in the same boat so to speak.
Arvoisa puhemies, olemme aivan samassa veneessä, tätä ilmausta käyttääkseni.
EnglishLet me repeat that we are all in the same boat and share responsibility.
Toistan, että olemme kaikki samassa veneessä ja jaamme vastuun.
EnglishWe are all in the same boat: if the boat sinks, no one will be saved.
Olemme kaikki samassa veneessä. Jos se uppoaa, kukaan ei pelastu.
EnglishSince we are in the same boat, let us think in the same way!
Koska olemme samassa veneessä, meidän on myös ajateltava samalla tavalla!
EnglishWe are all in the same boat, large and small countries, open countries and closed-off countries.
Kaikki - sekä suuret että pienet ja sekä avoimet että suljetut valtiot - ovat samassa veneessä.
EnglishAt the European level also, all Member States, whether big or small, should be in the same boat.
Myös Euroopan tasolla kaikkien jäsenvaltioiden, olivatpa ne pieniä tai suuria, on oltava samassa veneessä.
EnglishWe all belong on the same boat and want to row with you.
Mekin haluamme kuitenkin olla soutajina tässä veneessä, olemme samassa veneessä ja haluamme soutaa teidän kanssanne.
EnglishI believe that producers and consumers are in the same boat here, for the producers are themselves also consumers.
Tuottajat ja kuluttavat ovat uskoakseni tässä asiassa samassa veneessä, sillä myös tuottajat ovat kuluttajia.
EnglishMr Karas said that "we are all in the same boat" .
Karas sanoi, että " istumme samassa veneessä" .
EnglishIf this standard were to be applied worldwide, that would be fine: everyone would thus be in the same boat.
Jos tätä standardia sovellettaisiin kaikkialla maailmassa, asia olisi kunnossa. Kaikki olisivat silloin samassa veneessä.
EnglishLarge and small must be in the same boat.
EnglishI am frequently in the same boat as them.