"to be impressed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be impressed" suomeksi

EN

to be impressed {verbi}

volume_up
to be impressed
- Mr President, I hope everybody in the visitors' gallery is impressed!
(EN) Arvoisa puhemies, toivon, että jokainen vierailijalehterillä on vaikuttunut.
(PL) Mr President, I am impressed by this report's comprehensive approach.
(PL) Arvoisa puhemies, olen vaikuttunut tämän mietinnön kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta.
By the way, I am still impressed that the founders of Europe in the 1950s were already aware of the pitfalls of using State aid in the wrong way.
Olen muuten vieläkin vaikuttunut siitä, että Euroopan yhteisön perustajat olivat jo 1950-luvulla tietoisia valtiontuen väärinkäyttöön liittyvistä vaaroista.

Esimerkkejä "to be impressed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMadam President, I too am impressed by Mr Martínez's contribution to the debate.
Arvoisa rouva puhemies, kollegamme Martinezin puheenvuoro teki minuun vaikutuksen.
EnglishI am also very impressed with her presentation of the situation in Colombia.
Olen myös hyvin vaikuttunut hänen Kolumbian tilannetta koskevasta esityksestään.
EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
Lannoye on aina tehnyt minuun suuren vaikutuksen laajalla ekologisella tietoudellaan.
EnglishThe journalist was greatly impressed, and spoke with great surprise about the document.
Toimittaja oli hyvin vaikuttunut asiakirjasta ja puhui siitä hyvin yllättyneenä.
EnglishAnyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
Ulkoapäin ponnistuksiamme tarkasteleva ei voi olla niistä kovin innostunut.
EnglishIf our constituents saw us in this light they would be very impressed.
Jos äänestäjämme näkisivät meistä tämän puolen, he olisivat hyvin vaikuttuneita.
EnglishMr Trichet, everyone was impressed by your speeches in the summer of 2007.
Hyvä Jean-Claude Trichet, teidän puheenne kesällä 2007 tekivät vaikutuksen kaikkiin.
EnglishLet me tell you that I am impressed with the reforms that Turkey has carried out.
Haluan sanoa, että Turkin toteuttamat uudistukset ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen.
English- Mr President, I hope everybody in the visitors' gallery is impressed!
(EN) Arvoisa puhemies, toivon, että jokainen vierailijalehterillä on vaikuttunut.
EnglishI was also very impressed by the election observers' report of the great enthusiasm.
Minuun teki myös suuren vaikutuksen vaalitarkkailijoiden toteamus suuresta innostuksesta.
EnglishI must say that I am very impressed by your activities in the arts.
Minun on sanottava, että taiteellinen toimintanne on tehnyt minuun vaikutuksen.
EnglishI am very impressed with the overwhelming support that I have seen here in Parliament today.
Olen vaikuttunut tästä parlamentissa tänään havaitsemastani valtavasta tuesta.
EnglishI am always impressed with the quality of the products of the European wine producers.
Minua on aina hämmästyttänyt Euroopan viinintuottajien tuotteiden laatu.
EnglishUnfortunately I have to say that I am not impressed by the work of the EU so far.
Valitettavasti minun on sanottava, ettei EU: n tähänastinen työ ole tehnyt minuun vaikutusta.
EnglishI am impressed by the presidency's enthusiasm in environmental protection.
Minuun teki vaikutuksen puheenjohtajamaan innokkuus suojella ympäristöä.
EnglishI was most impressed by the strength of feeling Parliament has expressed towards you.
Parlamentin teille osoittama sympatia teki minuun suuren vaikutuksen.
EnglishI was impressed by Commissioner McCreevy's emphasis on the importance of this matter.
Komission jäsen McCreevy korosti vaikuttavasti tämän asian tärkeyttä.
EnglishEach time, I was impressed by the talented young people I met there.
Siellä tapaamani lahjakkaat nuoret tekivät joka kerta minuun vaikutuksen.
EnglishWe are not impressed by the result of the United Russia campaign.
Yhdistynyt Venäjä -puolueen kampanjan tulokset eivät tee meihin vaikutusta.
EnglishYou seem to be very impressed with what Mr Van Rompuy has to say.
(EN) Herman Van Rompuyn lausunto näyttää tehneen teihin suuren vaikutuksen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be impressed" suomeksi

impressed adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish