"to be hungry" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be hungry" suomeksi

EN

to be hungry {verbi}

volume_up
to be hungry

Esimerkkejä "to be hungry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe sound of guns has for far too long drowned out the cries of the hungry.
Aseiden melu on peittänyt liian kauan niiden ihmisten huudot, joilla on nälkä.
EnglishHow can an immigrant with such a low income make all his relatives go hungry?
Miten sen turvin voidaan ruokkia pienituloisen maahanmuuttajan kaikki perheenjäsenet?
EnglishPat, we are hungry, in fact very hungry, and we have an appetite for change.
Parlamentin puhemies Pat, olemme nälkäisiä, hyvin nälkäisiä, ja me haluamme muutosta.
EnglishMr President, very briefly, I am trying to be helpful, but am getting hungry.
(EN) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Yritän olla avuksi, mutta olen nälkäinen.
EnglishIf children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Jos lapset ovat jatkuvasti nälässä, he alkavat kerjätä tai peräti varastella.
EnglishWith developing countries, remember this: the hungry vote with their feet.
Kun puhutaan kehitysmaista, muistakaa, että nälkäiset äänestävät jaloillaan.
EnglishWe then go and buy up that overproduction and in a hungry world we then destroy the fruit.
Tämän ylijäämän me sitten ostamme, ja tuhoamme sen nälkää näkevässä maailmassa.
English900 million people worldwide are chronically hungry due to extreme poverty.
Noin 900 miljoonalla ihmisellä maailmassa on jatkuva nälkä äärimmäisen köyhyyden takia.
EnglishNormally, Mr President, people eat wherever they happen to get hungry.
Arvoisa puhemies, ihmiset syövät yleensä siellä, missä heille sattuu tulemaan nälkä.
EnglishMany are hungry and weak after their journey through the deserts and mountains of Africa.
Monet ovat nälkäisiä ja heikkoja kuljettuaan halki Afrikan aavikoiden ja vuoristojen.
EnglishIt is, therefore, the fall in the price of farm produce that is leaving the third world hungry.
Kehitysmaiden nälänhätä johtuu näin ollen maataloustuotteiden hintojen laskusta.
EnglishWhat if we told all those dieting girls that it's okay to eat when they're hungry?
Mitä jos sanoisimme laihdutuskuurilla oleville tytöille, että on okei syödä, kun on nälkäinen.
EnglishHence I have no apology for favouring total rejection of this power-hungry proposal.
Siksi en pahoittele sitä, että kannatan tämän vallanhimoisen ehdotuksen hylkäämistä kokonaan.
EnglishEverywhere in the world, hungry people usually make bad partners.
Kaikkialla maailmassa nälkäiset ihmiset ovat tavallisesti huonoja kumppaneita.
EnglishThis will be of benefit not only to cod stocks in the North Sea but also to the world's hungry.
Tästä hyötyisivät paitsi Pohjanmeren turskakannat myös maailman nälkäänäkevät.
EnglishIt was not a pleasant world - there were more hungry people around then than there are today.
Tuolloin maailma ei ollut miellyttävä - nälkäisiä oli enemmän kuin nykyisin.
EnglishBut just one person living on the minimum social security pension goes hungry.
Mutta eihän sosiaaliturvan mukaan maksettava vähimmäiseläke riitä edes elättämään yhtä ihmistä!
EnglishIf you do lose a lot of weight, you become hungry, and your muscles burn less energy.
Jos pudotat paljon painoa, sinusta tulee nälkäinen ja lihaksesi kuluttavat vähemmän energiaa.
EnglishWhere people go hungry, we must help people to help themselves.
Siellä missä ihmiset näkevät nälkää, meidän on autettava heitä auttamaan itseään.
EnglishChildren are neglected, hungry and often even do not go to school.
Lapsia laiminlyödään ja pidetään nälässä, eivätkä he usein käy edes koulua.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be hungry" suomeksi

hungry adjektiivi
hungry
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
I'm hungry
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish