"to be hard on" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be hard on" suomeksi

EN

to be hard on {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be hard on"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
Ja kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Näiden raakojen tekojen takia pohdin, voiko raakalaismaisuus olla vielä pahempaa.
EnglishI know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
Tiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
EnglishIt is well known that large corporations tend to shed jobs when times are hard.
On yleisesti tunnettua, että suuryritykset vähentävät kovina aikoina työpaikkoja.
EnglishI can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
Voin taata jäsenelle, että työskentelemme ahkerasti saavuttaaksemme tavoitteen.
EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä.
EnglishIt is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
On totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
On vaikeaa kuvitella, miten se tehtäisiin Euroopan tiheästi asutuilla alueilla.
EnglishA hard disk needs to be partitioned and formatted before you can store data on it.
Kiintolevy on osioitava ja alustettava, ennen kuin sille voi tallentaa tietoja.
EnglishParliament has worked hard, and has improved the document produced by the Council.
Parlamentti on tehnyt kovasti työtä ja parannellut neuvoston laatimaa asiakirjaa.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Olemme tehneet kovasti töitä, ja olen sitä mieltä, että työmme ei ole ollut turhaa.
EnglishIt is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Erityisen vaikeaa meille on kuitenkin todistaa se, että näin tapahtuu työpaikoilla.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Paljon kiitoksia tekemästänne erittäin ankarasta mutta tarpeellisesta työstä.
EnglishIt finds this hard to bear, as it feels its identity as a great power threatened.
Sen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.
EnglishPoverty hits single parents, above all women with children, especially hard.
Köyhyys kohdistuu erityisesti yksinhuoltajiin, ennen kaikkea naisiin ja lapsiin.
EnglishHe has no doubt been cracking the whip behind the Commission very hard indeed.
Hän on epäilemättä antanut piiskan viuhua komission selän takana varsin ankarasti.
EnglishIf I were an elected representative in Washington I would find it hard to answer.
Jos olisin kongressiedustaja Yhdysvalloissa, vastauksen antaminen ei olisi helppoa.
EnglishYou can also repartition hard disks with a third-party partitioning program.
Voit osioida kiintolevyjä uudelleen myös kolmannen osapuolen osiointiohjelmalla.
EnglishThe Union has always succeeded when it has set itself hard and fast objectives.
Unioni on aina onnistunut, kun se on asettanut itselleen konkreettisia tavoitteita.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Levitämme voimakkaasti eurooppalaista viestiä valmistauduttaessa lokakuun vaaleihin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be hard on" suomeksi

on prepositio
hard adjektiivi
hard adverbi
Finnish