"to be given" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be given" suomeksi

EN

to be given {verbi}

volume_up
to be given
Secondly, the priority that ought to be given to small, independent publishers.
Toiseksi, etusija annetaan pienille ja riippumattomille kustantamoille.
The sustainability principle to be given a permanent place in European legislation.
Kestävyysperiaatteelle annetaan pysyvä asema unionin lainsäädännössä.
At the same time, the Member States are given responsibility for devising more detailed rules.
Samalla jäsenvaltioille annetaan tehtäväksi suunnitella yksityiskohtaisemmat säännöt.

Esimerkkejä "to be given"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis would have been an important political signal even in the given situation.
Tämä olisi ollut tärkeä poliittinen signaali jopa kyseessä olevassa tilanteessa.
EnglishWhy should I be given this treatment and why am I not being given that treatment?
Miksi minulle pitäisi antaa tätä hoitoa ja miksi minulle ei anneta tuota hoitoa?
EnglishNational history and culture have given different tinges to criminal law systems.
Kansallinen historia ja kulttuuri ovat värittäneet rikoslakeja hyvin eri tavoin.
EnglishThe same objectives and criteria were reaffirmed and indeed more time was given.
Samat tavoitteet ja kriteerit vahvistettiin uudelleen ja aikaa annettiin lisää.
EnglishThe interpretation given in the Gebhardt amendment seems much more natural to me.
Mitä tähän tulee, Gebhardtin tarkistuksen tulkinta on mielestäni luonnollisempi.
EnglishWe probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
Tässä parlamentissa ei luultavasti ole kiinnitetty asiaan riittävästi huomiota.
EnglishThat has been debated here and the reasons for having that quota have been given.
Siitä on keskusteltu täällä, ja kiintiöiden säilyttämiseen on esitetty perusteet.
EnglishI would like, first, to thank Parliament for the priority given to this issue.
Haluaisin ensinnäkin kiittää parlamenttia, että tämä asia asetettiin etusijalle.
EnglishThis catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
Tälle hyvien tarkoitusten luettelolle on kuitenkin annettava konkreettinen muoto.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Näin ollen on olennaista, että miehistölle annetaan hyvä turvallisuuskoulutus.
EnglishIn addition, we have been given animals to use for our daily nutritional needs.
Samalla olemme saaneet eläimet käyttääksemme niitä jokapäiväisenä ravintonamme.
EnglishFor example, uncontrolled migration has not been given sufficient consideration.
Esimerkiksi hallitsematonta muuttoliikettä ei ole otettu riittävästi huomioon.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
EnglishEmergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
Hätäapua on annettava silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan ilman mitään ehtoja.
EnglishThe Council has given no promises about the nature and scale of the flexibility.
Neuvosto on antanut pelkän lupauksen joustavuuden luonteesta ja kattavuudesta.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
Tässä tapauksessa äänestin Tamás Deutschin koskemattomuuden pidättämistä vastaan.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Tästä syystä kannatamme muita ratkaisuja, koska mietintö ei ole johdonmukainen.
EnglishIn evaluating this experiment, due consideration must be given to these aspects.
Kokeilun arvioinnissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota näihin näkökohtiin.
EnglishMr Medina Ortega and many other fellow MEPs have already given examples of this.
Jäsen Medina Ortega ja monet muut kollegat ovat antaneet siitä jo esimerkkejä.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be given" suomeksi

given adjektiivi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish