"to be free" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be free" suomeksi

EN

to be free {verbi}

volume_up
This institution is itself capable of being free and democratic.
Tällä toimielimellä on itsellään mahdollisuus olla vapaa ja demokraattinen.
It's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety.
Mutta on ehkä vaikeampaa kuin aiemmin säilyttää mielenrauhansa, olla vapaa urahuolista.
Se tahtoo olla vapaa ja oikeudenmukainen, myös vaalien osalta.

Esimerkkejä "to be free"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Kannatan myös aloitetta ilmaisten hedelmien ja kasvisten jakamiseksi kouluissa.
EnglishNinety per cent of the market is already free from fluorinated greenhouse gases.
Jo 90 prosenttia alan markkinoista ei enää käytä fluorattuja kasvihuonekaasuja.
EnglishCompanies cannot be free to wreak such havoc on people's lives and communities.
Yritykset eivät saa vapaasti aiheuttaa tällaista tuhoa ihmisille ja yhteisöille.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Katso vinkkejä ilmaisen SkyDrive-tilin käyttämiseen verkossa ja tietokoneessasi.
EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Haluaisin lopuksi korostaa, että veren ja veriplasman luovuttaminen on ilmaista.
EnglishFree movement has proven to be not only a positive factor, but even a necessity.
Vapaa liikkuvuus on osoittautunut myönteiseksi ja jopa välttämättömäksi tekijäksi.
EnglishIn this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
Tällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
EnglishSo the message is not really that the changeover will be cost-free for consumers.
Ei siis ole kyse mainospuheesta, että siirtyminen olisi kulutonta kuluttajille.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
EnglishThe German Free Democratic Party has also come onboard, which is welcome news.
Saksan vapaa demokraattinen puolue on myös liittynyt mukaan, mikä on myönteistä.
EnglishSo the central point initially was the free movement of cableway installations.
Keskeisenä seikkana oli alun perin siis köysiratalaitteistojen vapaa liikkuminen.
EnglishTo put it plainly, free movement is to Europe what foundations are to buildings.
Vapaa liikkuvuus on siten Euroopalle sama asia kuin mitä perusta on rakennukselle.
EnglishFree trade means that the earth's resources are used as efficiently as possible.
Vapaa kauppa tarkoittaa, että maapallon varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
EnglishThirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
Kolmanneksi voimme nauttia eduista, joita henkilöiden vapaa liikkuvuus tarjoaa.
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
Suoraan vastuussa olevat komission jäsenet eivät saa päästä kuin koira veräjästä.
EnglishFailure was due to increasingly widespread rejection of the free trade system.
epäonnistuminen johtui vapaakauppajärjestelmän entistä laajemmasta hylkäämisestä.
EnglishIndeed, it is based on free will, and this is what we need to base ourselves on.
Siinä on nimittäin kysymys vapaaehtoisuudesta, jota meidän on käytettävä perustana.
EnglishTruth to tell, it's a little shocking how many places offer free wireless service.
On hieman yllättävää, miten moni paikka tarjoaa maksuttoman langattoman palvelun.
EnglishRock out with musician desktop backgrounds (wallpaper) in this free Windows theme.
Anna rokin soida tämän maksuttoman Windows-teeman työpöydän taustakuvien myötä.
EnglishFrom bays to greys, all the pretty horses prance through this free Windows theme.
Tässä maksuttomassa Windows-teemassa laukkaavat kaikenväriset kauniit hevoset.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be free" suomeksi

free adjektiivi
free adverbi
free
to free verbi