"to be fortunate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be fortunate" suomeksi

EN

to be fortunate {verbi}

volume_up
to be fortunate
to be fortunate

Esimerkkejä "to be fortunate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Olen taipuvainen ajattelemaan, että tähdet ovat suotuisassa asemassa tässä asiassa.
English. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
kirjallinen. - (FR) Joskus on onnellisia ja jopa huvittavia yhteensattumia.
EnglishIn this respect it has also been fortunate with regard to the most recent presidencies.
Tässä mielessä sillä on ollut myös onnea viimeisten puheenjohtajavaltioiden osalta.
EnglishIt is very fortunate that Parliament sometimes gets ahead of the agenda.
On erittäin myönteistä, että parlamentti ehtii toisinaan esityslistan edelle.
EnglishMr President, I feel very fortunate to witness the birth of monetary Europe.
Arvoisa puhemies, olen hyvin onnellinen nähdessäni rahataloudellisen Euroopan syntyvän.
EnglishIt is therefore fortunate that the Nordic passport union will be protected.
Sen vuoksi on ilahduttavaa, että EU turvaa nyt pohjoismaisen passiunionin.
English1:26 I was fortunate to join NASA and successfully propose an experiment to fly to Venus.
1:26 Onnistuin pääsemään NASAan ja ehdotukseni koelennosta Venukseen hyväksyttiin.
EnglishMr President, it is fortunate that Mr Hahn is the Commissioner responsible.
Arvoisa puhemies, on onni, että asiasta vastaavana komission jäsenenä on Johannes Hahn.
EnglishI was fortunate to work with Professor Vikram Sarabhai for about eight years.
Minulla oli onni saada työskennellä professori Vikram Sarabhain kanssa kahdeksisen vuotta.
EnglishI have been fortunate enough to hear you sing on several occasions.
Olen ollut onnekas saadessani kuunnella teidän laulavan useissa tilaisuuksissa.
EnglishYour region is very fortunate in having secured your services in this key post.
Alueenne on onnekas saadessaan teidät tähän merkittävään tehtävään.
EnglishWe now have a good policy and we are fortunate to have the backing of this House for that policy.
Meillä on nyt hyvä politiikka, ja olemme iloisia, että parlamentti tukee sitä.
EnglishIt is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
On hienoa, että oma toimielimemme ja neuvosto ovat valmiita tekemään sopimuksen viivytyksettä.
EnglishWe are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Olemme onnekkaita, koska meillä on Skotlannin rannikkofoorumi, joka käsittelee näitä asioita.
EnglishIt is fortunate that the UN plan includes two compensatory mechanisms.
YK:n suunnitelma sisältää onneksi kaksi toisensa korvaavaa mekanismia.
EnglishAs always, the greatest harm affects the less fortunate, the poor and those of limited means.
Kuten aina, suurimmat haitat kohdistuvat kaikkein vähäisimpiin, köyhiin ja vähävaraisiin.
EnglishMinister, you are in the fortunate position of being able to start your speech immediately.
Arvoisa ministeri, teillä on onni voida aloittaa heti puheenvuoronne!
EnglishIn a way, the US B-52 crash in Greenland was very fortunate.
Jossain mielessä oli onni, että yhdysvaltalainen B-52-pommikone putosi Grönlantiin.
EnglishWe are fortunate in that the economic and social structure of our countries is strong and resilient.
Onneksi maidemme taloudellinen ja sosiaalinen rakenne on vahva ja vastustuskykyinen.
EnglishHungary is in the fortunate position of already having made great progress in this respect.
Tämän vuoksi Unkari on onnellisessa asemassa otettuaan jo etukäteen merkittäviä edistysaskelia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be fortunate" suomeksi

fortunate adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish