"to be fed up" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be fed up" suomeksi

EN

to be fed up {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be fed up"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
Olen jo väsynyt sanomaan tämän, mutta meidän täytyy sanoa se yhä uudelleen.
EnglishAre you not yet fed up with learning and looking for an further education course?
Etsitkö jatko-opintomahdollisuuksia, koska opiskelu maistuu edelleen?
EnglishOur citizens are fed up with the double standards behind this policy.
Kansalaisemme ovat kyllästyneet tämän politiikan takana olevaan tekopyhyyteen.
EnglishMay I first deal with Dublin because I am getting a bit fed up with one aspect of Dublin.
Saanen aloittaa Dublinista, sillä alan kyllästyä erääseen siihen liittyvään seikkaan.
EnglishI am fed up with everybody thinking I am some sort of crook.
Olen saanut tarpeekseni siitä, että kaikki pitävät minua jonkinlaisena huijarina.
EnglishFirst of all, I am fed up with hearing that we should learn lessons.
Ensinnäkin tämä: en totta totisesti jaksa enää kuunnella. Meidän olisi otettava opiksemme.
EnglishPeople are absolutely fed up to their back teeth with further bureaucracy.
Ihmiset ovat kurkkuaan myöten täynnä liiallista byrokratiaa.
EnglishIt will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
Ennen pitkää te saatte katsella minua kyllästymiseen asti!
EnglishMany passengers find themselves in confrontation with the system, and that is what is making them fed up.
Useat matkustajat joutuvat ongelmiin järjestelmän tähden, ja he alkavat kyllästyä siihen.
EnglishWe are actually fed up with one fine declaration every six months.
Olemme itse asiassa saaneet tarpeeksemme yhdestä kauniista julistuksesta kerran kuudessa kuukaudessa.
EnglishWe are fed up with it; Mr Bayona de Perogordo has already mentioned the 2002 discharge.
Olemme saaneet siitä tarpeeksemme, ja jäsen Bayona de Perogordo jo mainitsikin vastuuvapauden vuodelta 2002.
EnglishHe's fed up with burying his friends, his family, his community.
Kyllästynyt hautaamaan ystävänsä, perheensä, ja yhteisönsä.
EnglishI am getting fed up with girls and women still being presented as technical dunces!
Minä olen pikku hiljaa saanut tarpeekseni siitä, että tytöt ja naiset esitetään yhä edelleen teknisesti kyvyttöminä!
EnglishI am fed up with them trying to put a stop to these proposals.
Olen kyllästynyt niiden yrityksiin estää nämä ehdotukset.
EnglishFair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
Mutta rohkea rokan syö, ja rehellisesti sanottuna olen kyllästynyt vain kuuntelemaan kauniita sanoja.
EnglishThese were bad years, and people got fed up with Sweden.
Huonot vuodet, ihmiset saivat tarpeekseen vapaudesta.
EnglishMany Members of this House are getting fed up with these delays and want to know what the answer is.
Monet tämän parlamentin jäsenet ovat saaneet tarpeekseen näistä viivästyksistä ja haluavat saada asiaan vastauksen.
EnglishWe are fed up with constant changes to the agenda and postponements at short notice.
Me kärsimme siitä, että esityslistaan tehdään toistuvasti muutoksia tai asioiden käsittelyä siirretään siitä etukäteen ilmoittamatta.
EnglishWe are fed up with it: business, always business, but when democracy is the issue, we are out at lunch.
Olemme kyllästyneet: talouselämä, aina vain talouselämä. Kun tulee puhe demokratiasta, poistumme pöydästä hetkeksi.
English(IT) Madam President, I drive a car, and as a driver I am constantly fed up with all the persecution we face.
(IT) Arvoisa puhemies, ajan autoa ja olen jatkuvasti kyllästynyt kaikkeen vainoon, jota autonajajat kohtaavat.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be fed up" suomeksi

up adverbi
up adjektiivi
up prepositio
Finnish