"to be exposed to" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be exposed to" suomeksi

EN

to be exposed to {verbi}

volume_up
to be exposed to
We obviously have to regulate the amount of radiation that people are exposed to.
Tietenkin meillä pitää olla määräykset siitä, kuinka suurelle säteilylle ihmiset saavat altistua.
Those with allergies must not have to be exposed to goods containing traces of allergenic substances.
Allergikkojen ei tarvitse altistua tuotteille, jotka sisältävät vähäisenkin määrän allergeenisia aineita.
How do we deal with the asymmetric shocks which certain countries or certain regions could be exposed to?
Kuinka käsitellään epäsymmetrisiä shokkeja, joille tietyt maat tai alueet voivat altistua?

Esimerkkejä "to be exposed to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Meidän on kuitenkin samalla tiedostettava tulevaisuuden uhat, joille altistumme.
EnglishIndeed, speculative funds have been exposed as having helped exacerbate the crisis.
Spekulatiivisten rahastojen on todella todettu edistäneen kriisin kärjistymistä.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Jäsenvaltiot tekevät uudistuksia, jos niihin kohdistuu maailmantalouden paine.
EnglishFinally, the report provides for training for workers who are exposed to asbestos.
Mietinnössä käsitellään myös asbestille altistuvien työntekijöiden koulutusta.
EnglishIf we do not follow the WTO's ruling we will be exposed to costly counter-measures.
Jos emme noudata WTO: n vaatimusta, joudumme alttiiksi kalliille vastatoimille.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Sota-alueella olevat siviilit altistuvat molemmilta puolilta tulevalle ristitulelle.
EnglishThey cannot read the labels and are not aware of what risks they are exposed to.
He eivät osaa lukea merkintöjä, eivätkä ole tietoisia riskeistä, joille he altistuvat.
EnglishNever has legal certainty been exposed to such serious threats as it is today.
Oikeusvarmuuteen ei ole koskaan kohdistunut yhtä vakavia uhkia kuin nykyään.
EnglishFinally I have to say that this work has exposed the true face of the EU.
Lopuksi minun on todettava, että tämä työ on paljastanut EU:n todelliset kasvot.
EnglishThe coast of Spain has been particularly exposed to extremely intensive urbanisation.
Erityisesti Espanjan rannikko on kärsinyt voimakkaasta kaavoituskehityksestä.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Muut ovat voineet esittää komissiolle tämän perustelun, mutta nyt se on liian myöhäistä.
EnglishThis has exposed quite a few sensitivities, some of which are excessive.
Tämän myötä on paljastunut varsin monia arkoja kohtia, joista osa on liiallisia.
EnglishIt has exposed a chronic crisis of the values upon which the EU is officially based.
Se on paljastanut niiden arvojen kroonisen kriisin, joihin EU virallisesti perustuu.
EnglishYoung children who live beside main roads are essentially exposed to a continuous risk.
Erityisesti pääteiden varrella asuvat pikkulapset altistuvat jatkuville riskeille.
EnglishIt acts only because we are exposed to the threat of a development worse than war.
Se toimii ainoastaan siksi, että meille on vaarassa tapahtua sotaakin pahempia asioita.
EnglishWith this, some of Europe's powerlessness is once again exposed in a painful manner.
Direktiivi on jälleen yksi uusi kiusallinen osoitus Euroopan unionin voimattomuudesta.
EnglishPeople who have newly adopted Christianity are exposed to the risk of death.
Äskettäin kristinuskoon kääntyneet ihmiset ovat alttiita kuolemanvaaralle.
EnglishKosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Kosovon itsenäisyysjulistus on myös paljastanut jäsenvaltioiden välisen hajaannuksen.
EnglishThat should also mean that we are exposed to several tens of thousands of chemicals.
Se tarkoittanee myös sitä, että altistumme useille kymmenille tuhansille kemikaaleille.
EnglishAgriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Maatalouden on sopeuduttava markkinoiden sääntöihin, jotta se voisi ottaa osaa kilpailuun.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be exposed to" suomeksi

to prepositio
Finnish