"to be endangered" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be endangered" suomeksi

EN

to be endangered {verbi}

volume_up
to be endangered
This is an unprecedented decision, and strong arguments were adduced for it, namely that Mrs Haidar's life would be endangered.
Tämä päätös on ennenkuulumaton, ja esiin on tuotu vahvoja perusteita, muun muassa se, että Aminatou Haidarin henki saattaa vaarantua.
It is directly linked to us and its development has a considerable impact on the future of the planet, which may be endangered as a result.
Alue on suorassa yhteydessä EU:hun, ja sen kehityksellä on merkittävä vaikutus maapallon tulevaisuuteen, joka voi sen vuoksi vaarantua.
A certain freedom is also required in regional development, for example in state subsidies, without competition necessarily becoming endangered or distorted.
Tietty toimintavapaus myös esimerkiksi valtionavuissa on aluekehityksessä tarpeen kilpailun siitä vaarantumatta tai vääristymättä.

Esimerkkejä "to be endangered"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
Kun puhumme uhanalaisista eläinlajeista, meidän on ilman muuta tuettava niitä.
EnglishEleven species of fish have so far died out, and 13 are seriously endangered.
Joesta on kadonnut toistaiseksi 11 kalalajia, ja 13 lajia on vakavasti uhattuna.
EnglishIt establishes a list of endangered species in four annexes (A, B, C and D).
Siinä esitetään luettelo uhanalaisista lajeista neljässä liitteessä (A, B, C ja D).
EnglishMr President, the survival of cod is seriously endangered in various European waters.
Arvoisa puhemies, turskan säilyminen Euroopan eri vesialueilla on suuressa vaarassa.
EnglishEndangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
Uhanalaiset villieläimet ja elinympäristöt ovat arvokas ja korvaamaton luonnonvara.
EnglishSafety, security and the interests of the EU citizens in this country are still endangered.
Maassa oleskelevien EU:n kansalaisten turvallisuus ja edut ovat edelleen vaarassa.
EnglishBluefin tuna has been an endangered species for a long time following massive overfishing.
Tonnikala on ollut jo kauan uhanalainen laji laajan liikakalastuksen takia.
EnglishStocks such as hake, cod, sardine and tuna, are endangered or at risk.
Kummeliturska-, turska-, sardiini- ja tonnikalakannat ovat vaarassa tai vaikeuksissa.
EnglishThe osprey is an endangered bird in Europe, yet it is being hunted and killed in Malta.
Kalasääski on uhanalainen Euroopassa, mutta silti sitä metsästetään ja tapetaan Maltassa.
EnglishA land without beekeeping is a land in which the biotope is endangered.
Alue, jolla ei ole mehiläishoitoa, on alue, jonka biotooppi on vaarassa.
EnglishWe particularly support restrictive measures for endangered stocks.
Kannatamme erityisesti rajoittavia toimia uhanalaisten kalakantojen hyväksi.
EnglishEurope's groundwater is endangered and polluted in several ways, we are told.
Saamiemme tietojen mukaan Euroopan pohjavedet ovat monella tavalla uhattuna ja pilaantuneita. "
EnglishThe export or re-export of specimens of endangered species is subject to:
Uhanalaisten lajien yksilöiden vienti tai jälleenvienti edellyttää
EnglishIt is not just about endangered flora and fauna; this is a far more complex issue.
Kyse ei ole vain uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista, vaan asia on huomattavasti monimutkaisempi.
EnglishAnd it is all the more necessary as the populations of our own countries are also endangered.
Ja se on sitäkin välttämättömämpää, koska myös omien maidemme kansalaiset ovat vaarassa.
EnglishInternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (vote)
Uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) (äänestys)
EnglishIt is about the conservation of the natural resources, valuable landscapes and endangered species.
Kyse on luonnon rikkauden, arvokkaiden maisemien ja hienojen lajien säilyttämisestä.
EnglishWe cannot allow the pilots who are trying to protect humanity to be themselves endangered.
Emme voi sallia, että lentäjät, jotka yrittävät suojella ihmiskuntaa, joutuvat itse vaaraan.
EnglishIn this way we must make a special effort to support endangered languages.
Uhanalaisia kieliä on näin ollen pyrittävä erityisesti tukemaan.
EnglishThe endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines.
Teollisuuspamppujen uhanalainen laji on korvattu synkästi puhuvilla kolikkokoneilla.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be endangered" suomeksi

endangered adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish