"to be embarrassed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be embarrassed" suomeksi

EN

to be embarrassed {verbi}

volume_up
to be embarrassed (myös: to be annoyed)
Neuvoston puheenjohtaja Michel, ettekö te ole yhtään kiusaantunut?
(FR) Mr President, I am very embarrassed because I would have liked to have taken part in this discussion.
(FR) Arvoisa puhemies, olen erittäin kiusaantunut, koska olisin halunnut osallistua tähän keskusteluun.
to be embarrassed
But as they learn to become adults, they become much more sensitive to the opinions of others, and they lose that freedom and they do start to become embarrassed.
Mutta matkalla aikuisuuteen heistä tulee paljon herkempiä muiden mielipiteille, ja he menettävät tuon vapautensa ja alkavat nolostua.
to be embarrassed
I am embarrassed to belong to a state that put this to the Court and caused it to happen.
Minua nolottaa kuulua kansakuntaan, joka vei tämän asian tuomioistuimeen ja aiheutti edellä mainitun.

Esimerkkejä "to be embarrassed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, today, as a European environmentalist, I am embarrassed.
Arvoisa puhemies, eurooppalaisena ympäristönsuojelijana olen tänään kiusaantunut.
EnglishOn export subsidies, Mrs Lucas, I am embarrassed to tell you that this is completely untrue.
Vientituesta minun on hämmentyneenä todettava, että tämä ei ole lainkaan totta.
EnglishI feel embarrassed for Mr Schulz because he has said things he must feel ashamed of.
Olen hämilläni Martin Schulzin puolesta, koska hän sanoi asioita, joita hän varmasti häpeää.
EnglishAnd yet, how embarrassed the Council and the Commission sounded!
Kuitenkin neuvoston ja komission ehdotukset ovat todella epämääräisiä!
EnglishIn reality, European institutions are embarrassed by this issue.
Todellisuudessa unionin toimielimet ovat vaivautuneita tästä asiasta.
EnglishWhy do we feel somehow embarrassed and divided, however, when asked to support your candidacy?
Miksi olemme silti kiusaantuneita ja erimielisiä, kun meitä pyydetään tukemaan ehdokkuuttanne?
EnglishI am embarrassed to belong to a state that put this to the Court and caused it to happen.
Minua nolottaa kuulua kansakuntaan, joka vei tämän asian tuomioistuimeen ja aiheutti edellä mainitun.
EnglishIn Italy, just called it ‘embarrassed’ and ‘embarrassing’.
Italiassa nimitti kokousta "hämmentyneeksi" ja "hämmentäväksi".
EnglishMadam President, I am somewhat embarrassed after so much praise, and so I will keep it short.
Arvoisa puhemies, tällainen kiitos saa minut tuntemaan oloni jokseenkin vaivaantuneeksi, joten puhun lyhyesti.
EnglishI hear Mr Stenmarck saying he is embarrassed by it.
Kuulin herra Stenmarckin sanovan, että hän on kiusaantunut siitä.
EnglishThey are too embarrassed or they are worried or they are shy.
Asia saattaa nolostuttaa, huolestuttaa tai ujostuttaa.
EnglishI am embarrassed because I think Mrs Bloch von Blottnitz' work is remarkable, and I thank her for it.
Olen hämmentynyt, sillä rouva Bloch von Blottnitzin työ on mielestäni huomattava, ja kiitän häntä siitä.
EnglishThis achievement embarrassed the United States, because it realised that its contribution is very small indeed.
Tämä saavutus oli kiusallinen Yhdysvalloille, koska se huomasi sen avun olevan todella vähäistä.
EnglishI am embarrassed to hear that we are still afraid of the myth of the so-called Polish plumber.
Minusta oli myös häpeällistä kuulla, että pelkäämme edelleen myyttiä niin sanotuista puolalaisista putkimiehistä.
English(FR) Mr President, I am very embarrassed because I would have liked to have taken part in this discussion.
(FR) Arvoisa puhemies, olen erittäin kiusaantunut, koska olisin halunnut osallistua tähän keskusteluun.
EnglishAre you not slightly embarrassed, Mr Michel?
Neuvoston puheenjohtaja Michel, ettekö te ole yhtään kiusaantunut?
EnglishMr President, the Committee on Development and Cooperation is rather embarrassed about this request.
Arvoisa puhemies, kehitys- ja yhteistyövaliokunta on hieman neuvoton kiireellisyyttä koskevan ongelman osalta.
EnglishBut I was slightly embarrassed by the fact that, in truth, there are not many of us either, it has to be said.
Minua häiritsi kuitenkin vähän se tosiasia, että meitäkään ei ole kovin paljon, tämä on tunnustettava.
EnglishI can understand your being embarrassed, Mr Coûteaux.
Ymmärrän, että tämä asia vaivaa teitä, jäsen Coûteaux.
EnglishHowever, I am extremely embarrassed by the conduct of some of the European Union countries over recent weeks.
Se, mitä jotkin Euroopan unionin valtiot ovat viime viikkoina tehneet, on minusta kyllä hyvin kiusallista.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be embarrassed" suomeksi

embarrassed adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
to make embarrassed verbi