"to be emancipated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be emancipated" suomeksi

EN

to be emancipated {verbi}

volume_up
to be emancipated

Esimerkkejä "to be emancipated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, Mr President, there is no single model for the emancipated woman.
Arvoisa puhemies, ei ole kuitenkaan vain yhtä vapautuneen naisen mallia.
EnglishI take the view that Europe has a great opportunity to make its consumers the most emancipated in the world.
Katson, että Euroopalla on merkittävä tilaisuus tehdä kansalaisistaan maailman tietoisimpia kuluttajia.
EnglishThey need to be emancipated so that their lives can be equal and enriched and poverty can be eliminated.
Heidät on vapautettava miesten ylivallasta, jotta heidän elämästään tulee tasa-arvoista ja rikasta ja jotta köyhyys saadaan nujerrettua.
EnglishBecause we are dealing with emancipated citizens, citizens who have a different lifestyle, citizens who want more and who want better quality.
Koska olemme tekemisissä sellaisten itsenäisten kansalaisten kanssa, joiden elämäntapa on erilainen ja jotka haluavat enemmän ja parempaa laatua.
EnglishIt is and will increasingly be so, and only secularism can enable emancipated individuals and their communities to live and thrive.
Se on sellainen, ja tämä ominaisuus vain voimistuu, ja vain sekularismi tarjoaa vapautuneille yksilöille ja heidän yhteisöilleen mahdollisuuden elää ja kukoistaa.
EnglishEmancipated from such civilising frameworks, the individual who thinks he is free may be tempted to use violence against others with complete impunity.
Vapauduttuaan näistä kasvatusnormeista yksilö on luullut olevansa vapaa ja hän on ehkä tuntenut houkutusta väkivaltaiseen käytökseen muita kohtaan ilman rangaistusta.
EnglishAn independent single currency is the very symbol of an emancipated European civil society, of which the currency is more truly the expression than any political power.
Itsenäinen yhtenäisvaluutta on todellinen merkki eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan vapautumisesta, sillä tuo valuutta ilmentää sitä paljon selkeämmin kuin mikään poliittinen valta.
EnglishI do feel, however, that the main lesson to be learned from the summit is that the African continent is finally becoming emancipated and organised as an African unit, and this is certainly good news.
Minusta kuitenkin tuntuu, että huippukokouksen tärkein opetus on se, että Afrikan manner on vihdoinkin vapautumassa ja organisoitumassa afrikkalaisena yhteisönä, ja se on varmasti hyvä uutinen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be emancipated" suomeksi

emancipated adjektiivi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish