"to be drunk" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be drunk" suomeksi

EN

to be drunk {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be drunk"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt was distinguished by being white meat, because the calf had only ever drunk milk.
Sen tunnusmerkki oli valkoinen liha, koska vasikkaa oli ruokittu pelkällä maidolla.
EnglishAnyone who drives when drunk loses his driving licence immediately.
Jos kuljettaja ajaa päihtyneenä, hän menettää ajokorttinsa välittömästi.
English'When China has drunk too much', who will give it wine to drink if we grub up vineyards?
Kun kiinalaiset alkavat kuluttaa viiniä, kuka toimittaa sitä heille, jos me raivaamme viinitarhamme?
EnglishAs a result, drunk drivers can be clearly prevented from simply undertaking new driver training abroad.
Näin estetään rattijuoppoja aloittamasta uutta ajokoulutusta ulkomailla.
EnglishThere is a bar outside, where you can go and get as drunk as you like.
Ulkona on baarikin, jossa voitte juopua mielin määrin.
English(FI) Mr President, one in three fatal road accidents in Europe is caused by drunk driving.
(FI) Arvoisa puhemies, Euroopassa joka kolmas kuolemaan johtava liikenneonnettomuus johtuu rattijuopumuksesta.
EnglishMr President, those still here listening to our debate are punch-drunk from the dozens of speeches we have heard.
Arvoisa puhemies, ne, jotka ovat täällä kuuntelemassa, ovat varmaankin kuulleet jo tarpeekseen.
EnglishNo consumer will buy a bottle of Pétrus or Amarone in order to get drunk.
EnglishRoad safety experts believe that exhausted drivers account for more accidents than drunk drivers.
Tieturvallisuusasiantuntijat sanovat, että uupuneet kuskit aiheuttavat enemmän onnettomuuksia kuin juopuneet kuskit.
EnglishI hope that the message is not that if alcohol is drunk in small quantities, no amount will prove harmful.
Sanomana ei toivoakseni ole se, että jos alkoholia juodaan pieniä määriä, mikään määrä ei koidu haitalliseksi.
EnglishMany of us have drunk Coca-Cola for many years.
Monet meistä ovat juoneet Coca-Colaa jo monta vuotta.
EnglishChildren and young people are drinking alcohol more frequently and starting not only to drink but to get drunk at an ever younger age.
Lapset ja nuoret juovat alkoholia aiempaa useammin, ja juomisen lisäksi he juopuvat yhä nuorempina.
EnglishIn Bavaria, for example, beer is drunk in a measured way - and that is why we call the mug from which we drink it a 'measure' .
Esimerkiksi Baijerissa juodaan mittavasti olutta. Siksi tuoppia, josta olutta juodaan, kutsutaan myös mitaksi.
EnglishSome of it ends up in the bottle and is drunk.
EnglishThe value of property was harmonised when investors were collectively drunk on the stock exchange and on heat around real estate.
Omaisuuden arvot ovat kaikkialla yhdenmukaistuneet, kun sijoittajilla oli kollektiivinen pörssihumala ja kiinteistökiima.
EnglishI can make another comparison: that with a man in an Armani suit and wearing a Rolex watch who is walking around drunk in the middle of the night.
Esitänpä toisenkin vertauksen: mies kulkee Armanin puvussa Rolexin kello ranteessa juovuksissa keskellä yötä.
EnglishIt should not be the case that Europe should try to create new jobs through people getting drunk on a load of ferries.
Ei voi olla niin, että Euroopassa yritetään luoda uusia työpaikkoja sen avulla, että ihmiset juovat itsensä juovuksiin useilla lautoilla.
EnglishThis time it was a 75-year-old man, who was cycling along the green line and who was taken for being drunk in charge of a bicycle.
Sieppauksen kohteeksi joutui 75-vuotias puskurivyöhykkeellä pyöräillyt vanhus. Hänet pidätettiin, koska hän ajoi pyörällä juovuksissa.
EnglishThis is welcomed, but unfortunately the most common type of disruptive passenger – the drunk passenger – is not dealt with here.
Laajennus on tervetullut, mutta tässä ei valitettavasti käsitellä yleisintä häiriötä aiheuttavaa matkustajatyyppiä eli päihtynyttä matkustajaa.
EnglishRoad deaths caused by drunk drivers, loss of jobs and ultimately family break-ups are but a few examples of the ravages of alcohol abuse.
Haluaisin esittää joitakin esimerkkejä: liikennekuolemat, jotka ovat seurausta rattijuoppoudesta, työpaikan menetys ja lopulta myös perheiden tuho.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be drunk" suomeksi

drunk adjektiivi
drunk substantiivi
to get drunk verbi
blind drunk adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish