"to be done" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be done" suomeksi

EN

to be done {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be done"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishWhat can be done better at European level than in the individual Member States?
Mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä paremmin kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa?
EnglishThe Sri Lankan Government, too, has recently done much to crank up the conflict.
Myös Sri Lankan hallitus on hiljattaisilla toimillaan vain kiristänyt konfliktia.
EnglishIndeed, the work we have done has already gained and secured widespread support.
Itse asiassa tekemämme työ on jo saanut laajaa tukea ja varmistanut tämän tuen.
EnglishParliament has done its bit. It is now up to the other institutions to do theirs.
Parlamentti on oman osuutensa tehnyt, muiden toimielinten on nyt tehtävä omansa.
EnglishThe Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
EnglishFourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
Neljänneksi: meidän on tutkittava aurinkoenergiaa huomattavasti aiempaa enemmän.
EnglishA lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
Täytyy tehdä vielä paljon työtä, jotta voimme tukea ja puolustaa tätä aloitetta.
EnglishDuring its term, Finland has done its most significant work in secret for Germany.
Suomi on tehnyt puheenjohtajakautensa merkittävimmän työn salassa Saksaa varten.
EnglishWhen something does happen, everybody will ask why has it not been done already.
Silloin, kun jotain tapahtuu, kaikki kysyvät, miksi asiaan ei ole jo ryhdytty.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Lopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
EnglishThirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
Kolmanneksi, sivistyksen ja koulutuksen alalla on varmasti vielä parannettavaa.
EnglishI would like in particular to thank Mr Nicholson for the vital work he has done.
Haluaisin erityisesti kiittää esittelijä Nicholsonia hänen merkittävästä työstään.
EnglishThe debate has done much to bring this about and it is very much to your credit.
Tämä on pitkälti keskustelun ansiota, ja kiitos tästä kuuluu suurelta osin teille.
EnglishUntil this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
Niin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
EnglishLadies and gentlemen, I believe that we have done our work well in the committee.
Hyvät kollegat, olemme uskoakseni selvinneet tehtävästämme hyvin valiokunnassa.
EnglishWe could have done it much more quickly because the position has been quite clear.
Olisimme voineet tehdä sen paljon nopeammin, koska kanta on ollut täysin selkeä.
EnglishI will make sure that the President is fully apprised of that and that is so done.
Varmistan, että puhemiehelle ilmoitetaan tästä ja että hän välittää osanottomme.
EnglishNothing we have done could be described as being panic-stricken or panic-driven.
Minkään tekemämme ei voida kuvata olleen paniikinomaista tai paniikin aiheuttamaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be done" suomeksi

done adjektiivi
be brave! interjektio
well done adjektiivi
Finnish
well done interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish
no harm done