"to be corrupted" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be corrupted" suomeksi

EN

to be corrupted {verbi}

volume_up
to be corrupted

Esimerkkejä "to be corrupted"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, lobbying does lead to the risk that democratic principles may be corrupted.
Lobbaukseen liittyy kuitenkin riski demokratian periaatteiden vääristymisestä.
EnglishIf the problem occurs, then basic Windows files or drivers might be corrupted.
Jos ongelma ilmenee, Windowsin perustiedostot tai -ohjaimet saattavat olla vioittuneita.
EnglishMost corrupted files can't be repaired and you should delete or replace them.
Useimpia vioittuneita tiedostoja ei voi korjata, joten ne kannattaa poistaa tai korvata.
EnglishFor more information, see Corrupted files: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Vioittuneet tiedostot: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishHere are answers to some common questions about corrupted files.
Tässä jaksossa on vastauksia vioittuneita tiedostoja koskeviin kysymyksiin.
EnglishIt is outrageous that European legislation is being corrupted in this way.
On törkeää, että Euroopan lainsäädäntöä turmellaan tällä tavoin.
EnglishIt has penetrated and corrupted all these institutions.
Koska rikollisuus on soluttautunut näiden laitosten sisään, se on korruptoinut ne.
EnglishThere is no other way of ensuring that parties are not corrupted.
Ei ole muuta tapaa varmistaa sitä, että puolueet eivät korruptoidu.
EnglishThe digital rights management (DRM) components on your computer are out-of-date or are corrupted.
Tietokoneen Digital Rights Management (DRM) -komponentit ovat vanhentuneet tai vioittuneet.
EnglishOnly true democracy guarantees that new faces will replace people who have been corrupted by power.
Vain aito demokratia takaa, että vallan turmelemien ihmisten tilalle saadaan uusia kasvoja.
EnglishCorrupted files are files that no longer work properly.
Vioittuneet tiedostot ovat tiedostoja, jotka eivät enää toimi kunnolla.
EnglishFor more information about corrupted files, see Corrupted files: frequently asked questions.
Lisätietoja vioittuneista tiedostoista on ohjeaiheessa Vioittuneet tiedostot: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishThe possibility of becoming corrupted by power comes from within.
Mahdollisuus tulla vallan turmelemaksi on sisäsyntyistä.
EnglishFor more information about dealing with corrupted files, see Corrupted files: frequently asked questions.
Lisätietoja vioittuneista tiedostoista on ohjeaiheessa Vioittuneet tiedostot: usein kysyttyjä kysymyksiä.
EnglishIn most cases, the problem is a new piece of hardware, a new program, or a corrupted system file.
Useimmissa tapauksissa tämä ongelma aiheutuu uudesta laitteesta tai ohjelmasta tai vioittuneesta järjestelmätiedostosta.
EnglishHere is a simple test: If you try to open a file and it does not work properly, it is probably corrupted.
Tässä on yksinkertainen koe: Jos yrität avata tiedoston, eikä se toimi kunnolla, se on todennäköisesti vioittunut.
EnglishIt's very rare for a file to become corrupted.
EnglishCorrupted files: frequently asked questions
EnglishHowever, you can occasionally use a program to repair a corrupted file (or at least salvage some of the data within the file).
Toisinaan voit kuitenkin korjata vioittuneen tiedoston tai palauttaa osan vioittuneen tiedoston tiedoista.
EnglishA portion of your hard disk may be corrupted.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be corrupted" suomeksi

corrupted adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish