"to be correlated with" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be correlated with" suomeksi

EN

to be correlated with {verbi}

volume_up
to be correlated with

Esimerkkejä "to be correlated with"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn this map, green will mean they're positively correlated and red means they're negatively correlated.
Tässä kartassa vihreä merkitsee positiivista korrelaatiota ja punainen negatiivista.
EnglishThese measures should be correlated with action to end tax havens.
Näiden toimenpiteiden pitäisi korreloida veroparatiisien lakkauttamiseen tähtäävien toimien kanssa.
EnglishThis would allow political responsibility to be strengthened and actions to be correlated with results.
Tämä lisäisi poliittista vastuunkantoa ja mahdollistaisi toimien ja tulosten välisen korreloinnin.
EnglishGuilt, inversely correlated with those things.
EnglishOr are they negatively correlated?
English...was positively correlated with…
EnglishAre they positively correlated?
EnglishThere may actually be an apparent contradiction between single tariff and price correlated with costs, but it is only an apparent contradiction.
Samansuuruisen maksun ja kuluja vastaavan hinnan välillä voi todellakin olla näennäinen ristiriita, mutta se on vain näennäinen.
EnglishBy adding the local channels, your digital TV channels will be correlated with the appropriate Guide information for the local channels now included in the Guide.
Kun paikalliset kanavat lisätään, digitaaliset televisiokanavat korreloidaan oppaaseen lisättyjen paikallisten kanavien ohjelmatietojen kanssa.
EnglishDirective 97/67/EC on postal services states that the prices of each of the services forming part of the supply of the universal service should be correlated with costs.
Postipalveluja koskevassa direktiivissä 97/67/EY säädetään, että yleispalvelujen tarjoamiseen liittyvien palvelujen maksujen on vastattava palveluista aiheutuvia kustannuksia.
EnglishIt is in our vital interest that at the next summit, the Union adopt a definite position, taking action which is correlated with the efforts of United States diplomacy.
On olennaisten etujemme mukaista, että unioni hyväksyy seuraavassa huippukokouksessa lopullisen kanssa ja ryhtyy toimiin, jotka vastaavat Yhdysvaltojen ulkosuhdehallinnon toimia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be correlated with" suomeksi

with prepositio