"to be compensated" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be compensated" suomeksi

EN

to be compensated {verbi}

volume_up
to be compensated
to be compensated

Esimerkkejä "to be compensated"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt remains to be decided whether or not airlines will be financially compensated.
Vielä on päätettävä, onko lentoyhtiöille annettava taloudellisia korvauksia.
EnglishGiven the high sugar price at EU level, Philip Morris has been compensated for this.
Koska sokerin hinta EU:ssa on korkea, Philip Morris on saanut tästä hyvitystä.
EnglishAs they provide benefits to society, they deserve to be duly compensated.
He ansaitsevat asianmukaisen korvauksen siitä, että ovat hyödyksi yhteiskunnalle.
EnglishThis is compensated by considerable
Vastapainoksi jäsenmaat ovat saaneet huomattavan hinta- ja korkovakauden
EnglishOn the other hand, they want to be fully compensated for the damage caused to them.
Toisaalta alueet haluavat täyden korvauksen niille aiheutuneista haitoista.
EnglishThey are the ones that should be compensated first and foremost for the loss of their jobs.
Ensisijaisesti juuri heidän pitäisi saada korvauksia työpaikkojen menetyksestä.
EnglishLoss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
Matkatavaroiden katoaminen tai vahingoittuminen voidaan korvata enintään 1 200 euroon asti.
EnglishThe costs of this increased bureaucracy are not compensated for by the income.
Tämän lisääntyvän byrokratian kuluja eivät tulot millään korvaa.
EnglishThis means that the victims cannot be compensated for the harm they have suffered.
Näin ollen uhrit eivät saa korvauksia kärsimästään vahingosta.
EnglishThis means that the difference between the world price and the Community price is compensated for.
Tämä merkitsee maailmanmarkkinahinnan ja yhteisön hinnan välisen eron tasoittumista.
EnglishHave the victims been compensated and long-term damage prevented?
Onko uhreille maksettu korvauksia ja onko pitkäaikaiset vahingot estetty?
EnglishIn countries with a strong currency some growers have even been slightly under-compensated.
Kovan valuutan maissa voidaan jopa puhua lievästä alitukemisesta.
EnglishThe indirect effects of the financial crisis are more marked but are compensated for in a way.
Rahoituskriisin välilliset vaikutukset ovat selvempiä, mutta ne tavallaan tasoittavat toisiaan.
EnglishIt will be a slap in the face for them if you were to regard them as 'over-compensated' .
Jos puhutte näiden tapausten kohdalla liiallisista korvauksista, se olisi heille isku vasten kasvoja.
EnglishNor can the suffering of those affected be compensated.
Onnettomuuksien kohteeksi joutuneiden kärsimyksiä ei myöskään voi korvata.
EnglishOur farmers can expect to lose income, and for that they must be compensated accordingly.
Maanviljelijöillämme on odotettavissa tulonmenetyksiä, ja heidän on saatava niiden mukaiset korvaukset.
EnglishInsured or private damage, including agricultural damage, should not be compensated.
Siitä ei pidä maksaa korvauksia vakuutettuihin tai yksityisiin vahinkoihin, ei myöskään maatalousvahinkoihin.
EnglishIt is only natural that the eligible parties are fairly compensated in return, it is only fair.
On aivan normaalia, että edunsaajat saavat vastineeksi kohtuullisen korvauksen, tasapainon vuoksi.
EnglishSince not every minor currency fluctuation can immediately be compensated, a margin was set.
Koska jokainen vähäinen valuutan vaihtelu ei voi heti oikeuttaa tasaustukeen, on määritelty liikkumavara.
EnglishCompensated tie-up schemes are also essential for the preservation of the CFPs social role.
Korvausten myöntäminen pyyntikieltojärjestelyistä on myös tärkeää YKP:n sosiaalisen roolin säilyttämiseksi.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be compensated" suomeksi

be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish