"to be carried away" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be carried away" suomeksi

EN

to be carried away {verbi}

volume_up
to be carried away

Esimerkkejä "to be carried away"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLet us not get carried away by the fact that the euro has become established.
Älkäämme siis innostuko liikaa siitä, että euro saatiin perustettua.
EnglishFinally, and most importantly, let us not get carried away with our own rhetoric.
Lopuksi on tärkeää pitää mielessä, että emme saa antaa oman kaunopuheisuutemme johtaa meitä harhaan.
EnglishHowever, let us not get carried away, let us get our priorities right.
Meidän ei kuitenkaan pidä innostua liikaa, vaan on asetettava oikeat ensisijaiset tavoitteet.
EnglishI must say, we always get a bit carried away when it comes to Turkey.
Täytyy myöntää, että meidän mielestämme Turkin tapauksessa on aina vähän seilattu edestakaisin.
EnglishSometimes you should take care not to get carried away when you are taking part in something.
Joskus pitää varoa innostumasta liikaa, kun osallistuu johonkin.
EnglishIt is all too easy to get carried away by the obvious need to improve the effectiveness of criminal investigations.
Ilmeinen tarve tehostaa rikostutkintaa saattaa hyvin helposti johtaa liiallisuuksiin.
EnglishIn Seville, the Heads of Government allowed themselves to be somewhat carried away by the intoxicating spirit of flamenco.
Hallitusten päämiehet antoivat Sevillassa vetää itsensä mukaan flamencohuumaan.
EnglishI do realise that we have a little more time this afternoon, but let us not get entirely carried away, please!
(FR) Tiedän hyvin, että tänä iltapäivänä meillä on hieman enemmän aikaa, mutta ei sentään pidä liioitella!
EnglishI would not want to get carried away but it would not be an exaggeration to say that any delay in this matter would be criminal.
Mielestäni ei olisi liioiteltua sanoa, että asian pitkittäminen on suorastaan rikollista.
EnglishHowever, we believe that we should not get carried away by restricting timetables for defining the final regime.
Uskomme silti, ettemme saa rajoittaa liiaksi lopullisen hallinnon määrittämiselle asetettavaa aikataulua.
EnglishLet us not get carried away here.
Yritetään pysyä asiassa ja päästä yhteisymmärrykseen.
EnglishLet us not get carried away here.
Tässäkin asiassa pyydän pysymään kohtuuden rajoissa!
EnglishWe need not be carried away by our emotions.
EnglishSomething that comes to mind is that we ought not to get carried away with emotion or lead people down the wrong path on this whole subject.
Mietin juuri, ettemme saa tässä aiheessa ajautua tunteiden vietäviksi, tai ohjata ihmisiä väärälle polulle.
EnglishBut we must not get carried away.
EnglishSo let us not get carried away in believing that everything is so rosy and everything is wonderful in the dairy sector - because it is not.
Meidän ei ole intouduttava uskomaan, että kaikki on ruusuista ja loistavaa maidontuotantoalalla, koska näin ei ole.
EnglishBefore we get too carried away, let us pause, because what the founding fathers started was remarkable but incomplete.
Pysähtykäämme kuitenkin ennen kuin innostumme liikaa, sillä se, mitä perustajaisät saattoivat alulle, oli merkittävää mutta epätäydellistä.
EnglishOne of the world's most open economies, however, such as the European model, cannot allow itself to be carried away by certain dogmatisms.
Euroopan unioni, yksi maailman avoimimmista talouksista, ei voi kuitenkaan perustaa toimiaan pelkkien käsitysten varaan.
EnglishLet us not get carried away here.
EnglishBut we must not get carried away by the emotions of the crisis and take hasty decisions which we may later regret.
Meidän ei kuitenkaan pidä antaa kriisistä aiheutuvien tunteiden johtaa meitä ja saada meidät tekemään nopeita päätöksiä, joita katuisimme jälkikäteen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be carried away" suomeksi

away adverbi
away adjektiivi
Finnish
to get carried away verbi
Finnish