"to be busy" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be busy" suomeksi

EN

to be busy {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be busy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSince then, we have been busy carrying forward the preparations for Stage Three.
Olemme siitä asti olleet kiireisiä jatkaessamme kolmannen vaiheen valmisteluja.
EnglishYou seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
(PL) Vaikutatte kiireiselle, mutta ehditte esittää puheenvuoronne viime hetkellä.
EnglishDeveloping countries are preparing for Seattle, and preparing to be very busy.
Kehitysmaat valmistautuvat Seattleen ja ne valmistautuvat olemaan hyvin kiireisiä.
EnglishIn terms of both work and cooperation this has been a very busy time for me.
Sekä työn että yhteistyön kannalta tämä on ollut erittäin kiireistä aikaa minulle.
EnglishLife gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
Elämä on kiireistä ja yhteydenpito sukulaisiin ja ystäviin voi olla haasteellista.
EnglishThe Calendar app helps you stay organized and in control of your busy schedule.
Kalenteri-sovelluksen avulla voit pitää asiat järjestyksessä ja hallita aikataulujasi.
EnglishWhy, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Miksi esimerkiksi Porton satama on hieman vähemmän kuormitettu kuin Rotterdamin satama?
EnglishThe G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
G7-ryhmä on hyvin aktiivinen ja valmistautumassa mahdollisiin uusiin toimenpiteisiin.
EnglishLet's get these brain stabbers to get busy and figure out how it works in the brain.
Päästetään kallonporaajat valloilleen selvittämään, kuinka aivot toimivat.
EnglishThe seventh session will take place next month and it will be very busy.
Seitsemäs istunto järjestetään ensi kuussa, ja siitä tulee erittäin kiireinen.
EnglishThe security of the energy supply will be keeping us very busy in future.
Energian toimitusvarmuus pitää meidät erittäin kiireisinä tulevaisuudessa.
EnglishShe is a very busy woman running around whipping her boys into line.
Hän on hyvin kiireinen nainen ja juoksee ympäriinsä piiskaten poikiaan ruotuun.
EnglishIs it true that, in so doing, we are busy dooming the whole of this peace process to failure?
Onko totta, että näin toimimalla tuomitsemme koko rauhanprosessin epäonnistumaan?
EnglishAnd all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
Sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa koskevia määräyksiä Tukholmassa kyllä annettiin!
EnglishI quote: 'She said to me: You Russians are busy exterminating us.
Lainaan tekstiä: "hän sanoi minulle, että te venäläiset olette tuhoamassa meitä.
EnglishDays later the Italian Government is busy enacting these very measures.
Muutamia päiviä myöhemmin Italian hallitus sääti kiireisesti tällaisista toimenpiteistä.
EnglishIs this a crazed method to keep our hospitals busy with new patients?
Onko tämä vain yksi mieletön tapa saada sairaalat täyteen uusia potilaita?
EnglishIt is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.
Unionia hallitsevat poliittiset tontut, joilla on täysi työ pitää kiinni omista pikku aarteistaan.
EnglishTake for example my area, Asia, which keeps me extremely busy.
Otan esimerkiksi oman alueeni Aasian, jonka parissa työskentelen erittäin paljon.
EnglishQuite the opposite is the case, as she is busy 24 hours a day.
Asia on juuri päinvastoin, sillä kotiäidillä riittää tekemistä 24 tuntia päivässä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be busy" suomeksi

busy adjektiivi
to busy verbi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish