"to be buried" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be buried" suomeksi

EN

to be buried {verbi}

volume_up
to be buried (myös: to be covered)
to be buried (myös: to be covered)
to be buried (myös: to be covered)

Esimerkkejä "to be buried"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.
Poliisi löysi hänet istuma-asentoon haudattuna kaksi metriä maanpinnan alapuolelta.
EnglishWhat was also buried in Izmit was some of the enmity between Greece and Turkey.
Izmitissä haudattiin myös osa Kreikan ja Turkin välisestä vihamielisyydestä.
EnglishIt snows so heavily there, the installation was almost immediately buried.
Siellä sataa lunta niin paljon, että koko rakennelma hautautui lähes samantien.
EnglishThat Constitution is dead and buried, at least if we call ourselves democrats.
Tuo perustuslaki on kuollut ja haudattu ainakin, jos kutsumme itseämme demokraateiksi.
EnglishThe idea of parliamentary control on foreign policy has perhaps been buried for good.
Ajatus parlamentaarisesta ulkopolitiikan valvonnasta on ehkä haudattu lopullisesti.
EnglishBut we buried a heroic man, and not the courage he inspired in others'.
Mutta me hautasimme rohkean miehen, emme hänen muissa herättämäänsä rohkeutta."
EnglishOne of the exceptions provided for in it is that dead animals may also be buried as waste.
Siinä säädetyn poikkeuksen mukaan myös kuolleet eläimet voidaan haudata jätteenä.
EnglishThis is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
kirjallinen. - (PT) Tämä tapaus on kuin sanonnan strutsi, joka hautaa päänsä hiekkaan...
EnglishDemocracy was born in Europe and buried in the Commission and the Council.
Demokratia syntyi Euroopassa, ja se haudattiin komissiossa ja neuvostossa.
EnglishAs such, we need to get a move on, otherwise we will be buried under an avalanche.
Meidän täytyy siis toimia nopeasti, koska muuten meitä ei kuunnella.
EnglishFor, although the proposal has been halted for the moment, the ideas must not be buried.
Vaikka ehdotuksen käsittely on keskeytetty hetkeksi, emme saa haudata näitä ajatuksia.
EnglishIn the afternoon over coffee, the financial transaction tax was buried.
Iltapäivällä kahvitauon aikana pääomasiirtojen transaktiomaksu haudattiin.
EnglishShe was to be stoned to death, having been buried in the ground.
Hänet oli määrä kivittää kuoliaaksi sen jälkeen, kun hänet oli haudattu maahan.
EnglishMr Bonde, we are not proposing to get you out of the mess in which you have buried yourself.
Hyvä jäsen Bonde, emme tarjoa teille keinoa selviytyä itse aiheuttamastanne sotkusta.
EnglishMr President, those who think the Northern Dimension is buried are wrong.
Arvoisa puhemies, ne, jotka luulevat, että pohjoinen ulottuvuus on haudattu, ovat väärässä.
EnglishThis information should be upfront and not buried away in the small print.
Nämä tiedot olisi osoitettava selkeästi sen sijaan, että ne on piilotettu pienellä printillä.
EnglishNeither can the aim to have a common European energy tax be buried.
Tavoitetta yhteiseurooppalaisen energiaveron aikaansaamiseksi ei myöskään tule haudata.
EnglishI am referring here, for example, to the Legislative Council getting buried.
Viittaan tällä esimerkiksi lainsäädäntöneuvoston hautaamiseen.
EnglishJust today a young girl is being buried, and it is the talk of the country because she was high-profile.
Tänään haudataan nuori tyttö, ja koko maa puhuu asiasta, koska hän oli tunnettu.
EnglishTheir corpses, tied with wire and wrapped in paper, were buried face down.
Heidän ruumiinsa sidottiin langoilla ja käärittiin paperiin, ja heidät haudattiin kasvot alaspäin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be buried" suomeksi

buried adjektiivi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish