"be brave!" - Suomenkielinen käännös

EN

"be brave!" suomeksi

volume_up
be brave! {interjektio}
EN

be brave! {interjektio}

volume_up
be brave!
be brave!

Esimerkkejä "be brave!"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(PT) Madam President, difficult times require brave political decisions.
(PT) Arvoisa puhemies, vaikeat ajat edellyttävät rohkeita poliittisia päätöksiä.
EnglishThis directive is attempting to achieve a massive amount in one brave step.
Tällä direktiivillä pyritään saamaan valtavasti aikaan yhdellä rohkealla askeleella.
EnglishI would like to start by saying that you are a brave man, Prime Minister.
Haluaisin aluksi vain sanoa, että arvoisa pääministeri, te olette rohkea mies.
EnglishAre you not brave enough to answer, or is the Dutch presidency hiding something?
Eikö teillä ole rohkeutta antaa vastausta, vai piilotteleeko puheenjohtajavaltio jotakin?
EnglishThat is why I particularly welcome the brave example set by the dockworkers.
Olen myös erityisen tyytyväinen telakkatyöntekijöiden urheasti näyttämään esimerkkiin.
EnglishMr President, several speakers are putting a brave face on things this afternoon.
(EN) Arvoisa puhemies, useat puhujat yrittävät tänään esittää asiat myönteisessä valossa.
EnglishIt is in times of crisis that we can take brave measures for the future.
Kriisin aikana voimme ryhtyä rohkeisiin toimenpiteisiin tulevaisuutta varten.
EnglishThey have to be extraordinarily brave to do the important work that they do.
Heidän täytyy olla äärimmäisen rohkeita, että he kykenevät tekemään tuota tärkeää työtä.
EnglishThe Union must learn its lessons and be brave enough to act as one with respect to Cyprus.
Unionin täytyy oppia läksynsä ja uskaltaa esiintyä yksimielisenä Kyproksen asiassa.
EnglishIn cloning mammals we are taking the first step into Huxley's Brave New World.
Nisäkkäiden kloonaamisella me otamme ensimmäisen askeleen Huxleyn ihanaan uuteen maailmaan.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Minusta myös parlamentin tulisi kunnioittaa näiden jalojen ja rohkeiden palomiesten muistoa.
EnglishUnfortunately, we have no brave and visionary Commission President.
Valitettavasti meillä ei ole rohkeaa ja kaukonäköistä komission puheenjohtajaa.
EnglishIt is also time that some people read Brave New World by Aldous Huxley.
Nyt on tullut myös aika joidenkin lukea Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma .
EnglishThese brave men made the ultimate sacrifice of giving their lives for their country.
Nämä urheat miehet ovat antaneet viimeisen uhrinsa antamalla henkensä oman maansa puolesta.
EnglishShe was brave enough to go there while the Taliban were in power.
Hän oli riittävän rohkea vieraillakseen maassa Talebanin ollessa vielä vallassa.
EnglishWe need a very brave policy regarding discards, to which a lot of you referred.
Tarvitsemme hyvin rohkean poisheittämistä koskevan politiikan, johon monet teistä viittasivat.
EnglishMember States were not brave enough to accept the entire concept of the Convention.
Jäsenvaltiot eivät olleet riittävän rohkeita hyväksyäkseen yleissopimuksen kokonaisuudessaan.
EnglishJustice, it seems, is eluding these brave people and so they have come to us.
Koska nämä rohkeat ihmiset eivät tunnu saavan oikeutta, he ovat tulleet pyytämään apua meiltä.
EnglishAll due respect to Mr Albertini, however, for taking a brave position.
Kunnioitan kuitenkin puheenjohtaja Albertinia hänen rohkeasta kannastaan.
EnglishThat is why on behalf of the Socialist Group I welcome Mr Wijkman’s brave report.
Tämän vuoksi olen sosialidemokraattien ryhmän puolesta tyytyväinen Wijkmanin mainioon mietintöön.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "be brave!" suomeksi

brave adjektiivi
brave substantiivi
to brave verbi
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish