"to be bored" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be bored" suomeksi

EN

to be bored {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to be bored"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI therefore believe, Mr Fischer, that we in this Parliament are bored of so much verbiage.
Puheenjohtaja Fischer, tämän vuoksi uskon meidän olevan jo kyllästyneitä kaikkiin tyhjiin puheisiin.
EnglishThey do this maybe half a dozen times before they get bored, and then they go off and play in traffic.
Se tekee näin ehkä puolen tusinaa kertaa ennen kuin se kyllästyy ja menee leikkimään maantielle.
EnglishThis involved the excavation of the pit (secant bored pile wall) and construction of the pile foundations.
Maahan kaivettiin perustukset ja tukipaaluseinät sekä juntattiin ja porattiin porapaaluperustat.
EnglishLadies and gentlemen, I am terribly bored with the debate about a federal state or a confederation!
Hyvät naiset ja herrat, liittovaltiosta ja valtioiden liitosta käytävä keskustelu on minusta hirveän pitkäveteistä.
EnglishMr President, this is a private matter for the EPP, and I do not see why the Assembly should be bored with it.
(EN) Arvoisa puhemies, tämä on PPE-ryhmän yksityisasia, enkä ymmärrä, miksi parlamenttia pitäisi pitkästyttää sillä.
EnglishAnd I get, over time, bored by them.
EnglishOur citizens are bored, they are uninspired and the mission of building a new Europe has little resonance with them now.
Kansalaisemme ovat kyllästyneitä, he eivät ole innostuneita, ja uuden Euroopan rakentamisen tehtävä ei saa heiltä nyt juuri vastakaikua.
EnglishIt has now become a daily scene at airports to see every passage-way overcrowded with bored, irritable or even aggressive passengers.
Pitkästyneinä, hermostuneina tai jopa hyökkäävinä käytävillä tungeksivat matkustajat ovat jo jokapäiväinen näky lentokentillä.
EnglishSince I think we are all a bit bored, I am going to tell you a story about one of the dictatorships we had in Spain, that of General Primo de Rivera.
Koska olemme kaikki jo hieman kyllästyneitä, kerron teille tarinan eräästä Espanjan diktaattorista, kenraali Primo de Riverasta.
EnglishWhen the incoming Presidency sets out its programme, it can often sound a little stale or bored and the reaction to it is also stale.
Kun uusi puheenjohtajavaltio esittelee toimintaohjelmansa, se voi usein kuulostaa hieman kuivalta tai lattealta, ja siihen myös reagoidaan laimeasti.
EnglishMr Bloom described Members as eccentrics, greenies and bored housewives; I would suggest that he tells us what category he falls into.
Godfrey Bloom kuvasi parlamentin jäseniä eksentrikoiksi, viherpiipertäjiksi ja kyllästyneiksi kotirouviksi; ehdotankin, että hän kertoo meille, mihin ryhmään hän itse kuuluu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be bored" suomeksi

bored adjektiivi
to get bored verbi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish