"to be available" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be available" suomeksi

EN

to be available {verbi}

volume_up
to be available
The results of the study should be available in the third quarter of 2009.
Tämän tutkimuksen tulosten pitäisi olla käytettävissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.
These projects must also be available on existing sea routes.
Merten moottoritiehankkeiden pitää olla käytettävissä myös jo olemassa olevilla meriteillä.
The feed should now be available to Feed Headlines.
Syötteen pitäisi nyt olla käytettävissä Syötteiden otsikot -pienoisohjelmassa.

Esimerkkejä "to be available"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
Lisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
EnglishThere are only a few helicopters available to save tens of thousands of victims.
Kymmenientuhansien uhrien pelastamiseksi saatavilla on vain vähän helikoptereita.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Ne saatetaan teidän saatavillenne, ja voitte tarkastella niitä milloin tahansa.
English. - There are still too many unsafe products available on the market.
kirjallinen. - (EN) Markkinoilla on edelleen liian paljon vaarallisia tuotteita.
EnglishThis has been available in draft form since 1972 and has still not been adopted.
Sen luonnos on laadittu jo vuonna 1972, eikä direktiiviä ole vieläkään hyväksytty.
EnglishDepending on where you're searching, only certain search filters are available.
Vain tiettyjä hakusuodattimia on käytettävissä riippuen siitä, mistä teet hakuja.
EnglishSufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.
Maahanmuuttopolitiikkaan ja Frontexin toimintaan on varattu riittävästi varoja.
EnglishThese studies will be available to the Council and this House in the near future.
Nämä tutkimukset toimitetaan neuvoston ja parlamentin käyttöön aivan lähiaikoina.
EnglishThe resources that are available should be blocked until these conditions are met.
Käytettävissä olevat varat pitäisi jäädyttää kunnes nämä edellytykset täyttyvät.
EnglishThis option makes an item available to your homegroup with read-only permission.
Tämä vaihtoehto määrittää kohteen kotiryhmäsi käyttöön vain luku -oikeuksilla.
EnglishThe COREPER I documents that you mentioned, for example, are available online.
Esimerkiksi Coreper I:n asiakirjat, joihin viittasitte, ovat saatavilla verkossa.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Rekisterin on lisäksi oltava käytettävissä Internetissä ja haettavissa sitä kautta.
EnglishIn the brief time available to me, I would like to consider two aspects of it.
Tässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin käsitellä kahta siihen liittyvää asiaa.
EnglishFirst, make sure that the network is still available and you can still access it.
Varmista ensin, että verkko on yhä käytettävissä ja saat siihen edelleen yhteyden.
EnglishThere have been indications twice this year that new findings may be available.
Tänä vuonna mahdollisista uusista tutkimustuloksista on kerrottu kaksi kertaa.
EnglishWe are increasing the perks and the budgets available to Members and to staff.
Lisäämme parlamentin jäsenille ja henkilöstölle tarjottavia etuuksia ja varoja.
EnglishAnyone can create a Tracking Protection List, and they'll be available online.
Kuka tahansa voi luoda seurantasuojausluettelon, ja niitä on saatavilla verkosta.
EnglishWe must be more resolute and take action using all the tools available to us.
Meidän on lähdettävä päättäväisesti liikkeelle kaikin käytössämme olevin keinoin.
EnglishNot all versions of Internet Explorer are available for every version of Windows.
Kaikkiin Windows-versioihin ei ole saatavana kaikkia Internet Explorerin versioita.
EnglishThe question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
Kysymys kuuluu: milloin arvioitte uuden Schengen-käsikirjan olevan saatavilla?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be available" suomeksi

available adjektiivi
available adverbi
Finnish
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish