"to be at the end of" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be at the end of" suomeksi

EN

to be at the end of {verbi}

volume_up
to be at the end of

Esimerkkejä "to be at the end of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
Protektionismi ei ole milloinkaan vastaus, eikä tämä ole maailmantalouden loppu.
EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishOtherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
Muutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Tuemme tietysti täysin puheenjohtajavaltiota sen tätä koskevissa ponnisteluissa.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Monet näistä ihmisistä päätyvät valitettavasti beduiinikaupustelijoiden käsiin.
EnglishThen we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Silloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.
EnglishSpending is becoming an end in itself and the measure of the programme's success.
Varojen kuluttamisesta tulee tavoite sinänsä ja todiste ohjelman onnistumisesta.
EnglishTo this end, the European Union must be firmer in its negotiations with the WTO.
Sitä varten Euroopan unionin on oltava tiukempi neuvotteluissaan WTO:n kanssa.
EnglishI think we have the common goal of getting it adopted before the end of December.
Mielestäni meillä on yhteinen tavoite saada päätös tehtyä ennen joulukuun loppua.
EnglishTo that end, CESR, the Member States and parliaments will be fully associated.
CESR, jäsenvaltiot ja parlamentit osallistuvat tähän tehtävään täysipainoisesti.
EnglishWe all hope it will now quickly end with the referendum that has been decided on.
Me kaikki toivomme sen nyt nopeasti poistuvan päätetyn kansanäänestyksen myötä.
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Ihmisistä, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, tulee toisen luokan kansalaisia.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishAt the other end of the scale is the law of lobbies, arrangements and favours.
Asteikon toisessa päässä ovat lobbauksen, järjestelyjen ja suosituimmuuden lait.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
EnglishI have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
Haluan vielä sanoa joitakin asioita, mutta palaan niihin käsittelyn päätteeksi.
EnglishTo this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
Tämän vuoksi voisimme omaksua Euroopan unionissa hieman rakentavamman asenteen.