"to be astonished" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be astonished" suomeksi

EN

to be astonished {verbi}

volume_up
to be astonished
Can I say firstly that I was astonished by the Minister's response to my honourable friend on the subject of human rights in Egypt.
Sallitteko minun sanoa ensimmäiseksi, että olin hämmästynyt ministerin arvoisalle ystävälleni antamasta vastauksesta, joka koski Egyptin ihmisoikeuksia.
But even so, I was astonished not to hear a single word about the asymmetry in the relationships between Europe and the United States at present.
Olin kuitenkin hämmästynyt siitä, etten kuullut yhtään epäsuhtaan viittavaa sanaa, joka luonnehtisi Euroopan ja Yhdysvaltojen välisiä nykyisiä suhteita.
A few days ago I was astonished to find that people in Poland were able to go shopping in Ikea until 8 p.m. on 1 May, which was not only Labour Day, but also a Sunday.
Joitakin päiviä sitten hämmästyin huomatessani, että 1. toukokuuta, joka oli paitsi vapunpäivä myös sunnuntai, puolalaiset saattoivat tehdä ostoksia Ikeassa kello 20:een asti.

Esimerkkejä "to be astonished"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI heard what Mrs Niebler said earlier on in the debate and I was astonished by it.
Kuulin, mitä jäsen Niebler sanoi aiemmin keskustelussa, ja se hämmästytti minua.
EnglishI am astonished that the right-wing British Conservatives have tabled this.
He julistavat aina vastustavansa tällaisia helppoja ansaitsemismahdollisuuksia.
EnglishReally he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
Oikeastaanhan hän on hyvin myönteinen ihminen, kaikki kuulijat olivat hämmästyneitä.
EnglishI was astonished to hear Mrs Breyer speaking again and asking questions.
Olin hämmästynyt, kun kuulin Breyrin puhuvan uudestaan ja esittävän kysymyksiä.
EnglishMr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Arvoisa puhemies, huomaan tyrmistyneenä, ettei nimeäni ole läsnäololistalla.
EnglishMrs Schreyer, I am somewhat astonished that you read the letter in that way.
Komission jäsen Schreyer, olen hieman hämmästynyt, että käsititte kirjeen sillä tavalla.
EnglishI was astonished to hear the speech just given by my colleague from the Greens.
Olin hämmästynyt kuullessani äsken vihreiden ryhmän kollegani puheen.
EnglishI am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
Olen ällistynyt siitä, että vähemmistöjen oikeuksia hyödynnetään näin moralisoivasti.
EnglishMr President, I am astonished that there should be a report on this at all.
   Arvoisa puhemies, minua hämmästyttää, että tästä aiheesta oli lainkaan laadittava mietintö.
EnglishI am quite frankly astonished that a plan of attack has not been prepared beforehand.
Olen rehellisesti sanoen yllättynyt, ettei toimintasuunnitelmaa ole laadittu jo etukäteen.
EnglishI have to say I am astonished at how things are presented here.
Minun on sanottava, että olen hämmästynyt siitä, kuinka asiat täällä esitetään.
EnglishThe Commission's evident willingness to play along with this leaves me astonished and baffled.
Komission ilmiselvä halu mukautua tähän hämmästyttää ja häkellyttää minua.
EnglishI am, in fact, astonished at how this programme has not existed on a European level before.
Olen itse asiassa hämmästynyt siitä, miten tätä ohjelmaa ei ole ollut aikaisemmin EU:ssa.
EnglishI am astonished by the negative stance taken by my Socialist colleagues in this respect.
Olen hämmästynyt sosialistikollegoideni negatiivisesta asenteesta.
EnglishI am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Olen todella hämmästynyt rahoituksesta - siinä kilpaillaan luvuilla.
EnglishWe will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
On hämmästyttävää, kuinka nopeasti asia hoituu sitten maalla.
EnglishI am quite astonished that this crucial matter has gone unmentioned in this debate.
Olen hyvin hämmästynyt siitä, että tätä olennaisen tärkeää asiaa ei ole mainittu keskustelun aikana.
EnglishI am, then, all the more astonished by what has been going on recently.
Siksi viimeaikaiset tapahtumat hämmästyttävätkin minua suuresti.
English   Mr President, I am astonished at the Commissioner’s response.
   Arvoisa puhemies, olen hämmästynyt komission jäsenen vastauksesta.
EnglishI am astonished, however, at the space it devotes to coal.
Olen kuitenkin yllättynyt kivihiilelle mietinnössä annetusta painoarvosta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be astonished" suomeksi

astonished adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
be off interjektio
Finnish