"to be ashamed" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be ashamed" suomeksi

EN

to be ashamed {verbi}

volume_up
to be ashamed
In proposing this amendment, the College of Commissioners should be ashamed of itself.
Komission olisi syytä hävetä ehdotettuaan tällaista tarkistusta.
It is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Tämä on aivan naurettava järjestelmä, jota parlamentin sietäisi hävetä.
There is something that you should be ashamed of, although you do not realise it.
Teidän on syytä hävetä erästä asiaa, vaikkette kenties tiedostakaan sitä.

Esimerkkejä "to be ashamed"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am ashamed of the lack of European resolve in the area of the Middle East.
Minua hävettää eurooppalaisen päättäväisyyden puute Lähi-idän asioiden yhteydessä.
EnglishAs a man, a politician and an officer, I am ashamed today to be European.
Häpeän tällä hetkellä eurooppalaisuuttani miehenä, poliitikkona ja virkamiehenä.
EnglishThere is something that you should be ashamed of, although you do not realise it.
Teidän on syytä hävetä erästä asiaa, vaikkette kenties tiedostakaan sitä.
EnglishWe should be ashamed of these decisions, because they are irrational and nonsensical.
Meidän pitäisi hävetä näitä päätöksiä, sillä ne ovat järjettömiä ja typeriä.
EnglishI must say that the European Union has nothing to be ashamed of in this respect either.
Haluan sanoa, ettei Euroopan unionin tarvitse hävetä toimiaan tältäkään osin.
EnglishWe should all be ashamed of the way in which certain participants in the summit behaved.
Meidän olisi kaikkien syytä hävetä tiettyjen huippukokouksen osanottajien käytöstä.
EnglishWe have learnt to be ashamed of what has happened, and progress has quite clearly been made.
Olemme oppineet häpeämään tapahtunutta, ja onhan tapahtunut selvää edistystäkin.
EnglishWe do not need to be ashamed of a text that introduces new safeguards.
Meidän ei tarvitse hävetä tekstiä, jossa otetaan käyttöön uusia turvatakeita.
EnglishWe are not ashamed of our past in that region, in fact, quite the opposite.
Menneisyytemme tuolla alueella ei hävetä meitä, pikemminkin päinvastoin.
EnglishIt is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Tämä on aivan naurettava järjestelmä, jota parlamentin sietäisi hävetä.
EnglishIn the 21st century in Europe that is barbaric and we should be ashamed.
Tällainen on barbaarista 2000-luvun Euroopassa, ja meidän pitäisi hävetä.
EnglishI am ashamed to say that in me country, Malta, the issue has not been tackled seriously.
Häpeän sanoa, että maassani Maltalla asiaan ei ole suhtauduttu vakavasti.
EnglishI feel embarrassed for Mr Schulz because he has said things he must feel ashamed of.
Olen hämilläni Martin Schulzin puolesta, koska hän sanoi asioita, joita hän varmasti häpeää.
EnglishMany of us believe in the existence of European culture and we are not ashamed to say so.
Ne jotka uskovat eurooppalaiseen kulttuuriin, arvoisa puhemies, ovat puolustuskannalla.
EnglishAs a German citizen, I must say that I am thoroughly ashamed of what has gone on here.
Minun on Saksan kansalaisena sanottava, että häpeän suuresti tässä esiin tulleita tapahtumia.
EnglishFor that reason, I am ashamed of the stance taken by the Commission so far.
Tämän takia olemme yllättyneitä komission tähänastisesta kannasta.
EnglishAnd today, are we not ashamed about what is happening in Central Africa?
Emmekö häpeä sitä - tulemme keskustelemaan asiasta tänään -, mitä Keski-Afrikassa tapahtuu?
EnglishAs Members of the European Parliament we should feel ashamed of the role we have played.
Euroopan parlamentin jäseninä meidän on syytä hävetä omaa rooliamme.
EnglishI confess that I am ashamed to interrupt a speaker after one minute.
Myönnän, että minua hävettää keskeyttää puhuja minuutin jälkeen, siitä ei ole epäilystä.
EnglishI feel ashamed for this Parliament; it is a useless Parliament and a Parliament of useless people.
Häpeän tätä parlamenttia. Se on turha parlamentti ja turhien ihmisten parlamentti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be ashamed" suomeksi

ashamed adjektiivi
be brave! interjektio
be quiet interjektio
Finnish
be prepared
Finnish
I'm ashamed
be off interjektio
Finnish