"to be around" - Suomenkielinen käännös

EN

"to be around" suomeksi

EN

to be around {verbi}

volume_up
to be around (myös: to exist)
The latest theory is that it came from deer; but it could have been a mutation or it could have been around for years.
Viimeisimmän teorian mukaan se on peräisin hirvistä; se on myös saattanut olla jokin mutaatio tai tauti on voinut olla olemassa piilevänä jo vuosia.
to be around (myös: to be present)

Esimerkkejä "to be around"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishHowever its government currently only has enough money to man around 90 of them.
Slovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
English   Emile Zola said that a woman is the axis around which civilisation revolves.
   Emile Zola sanoi, että nainen on akseli, jonka ympärillä sivilisaatio pyörii.
EnglishWhy do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Miksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
EnglishThe situation of Christians around the world needs action from the European Union.
Kristittyjen tilanne eri puolilla maailmaa edellyttää toimia Euroopan unionilta.
EnglishThere have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
Täällä on tänä iltana lausuttu joitakin kepeitä ja hurskaita sanoja työajasta.
EnglishWe cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Emme voi suhtautua kevyesti terveyskysymyksiin etenkään, kun kyseessä ovat lapset.
EnglishAround 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.
Noin 15 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishAround the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Eurooppalainen kulttuuri on houkuttelevaa ja toivottua yleisesti koko maailmassa.
EnglishThe new limits would be expected to come into force for new tyre types around 2012.
Uudet raja-arvot tullevat voimaan uusien rengastyyppien osalta noin vuonna 2012.
EnglishWhat these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
Se, mitä nämä aseet ja ammukset aiheuttavat ympäri maailmaa, on kuitenkin selvää.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Vastaperusteluna voidaan esittää, että maailman väestöstä miltei puolet on miehiä.
EnglishThere is clearly now at last an increasing interest in EU issues around Europe.
Kiinnostus EU-asioita kohtaan on viimein selvästi kasvussa eri puolilla Eurooppaa.
EnglishEvery year we in the European Union pay around EUR 250 million in such charges.
Noihin maksuihin kuluu Euroopan unionissa vuosittain noin 250 miljoonaa euroa.
EnglishHow can we find a way, together, of protecting human rights around the world?
Miten voimme löytää yhdessä tavan suojella ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa?
EnglishI also believe that it is unwise to start moving people around unnecessarily.
Lisäksi olen sitä mieltä, että ei ole järkevää siirrellä ihmisiä tarpeettomasti.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Se reagoi nopeasti ja päättäväisesti inhimillisiin tragedioihin ympäri maailmaa.
EnglishIn Sweden alone around 18, 000 cases of attacks on women are reported each year.
Pelkästään Ruotsissa ilmoitetaan vuosittain n. 18 000 naisten pahoinpitelytapausta.
EnglishFrom a global point of view the situation around the world is not encouraging.
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna tilanne eri puolilla maailmaa ei ole rohkaiseva.
EnglishIt is estimated that Turkey will have a population of around 90 million in 2020.
On arvioitu, että Turkin väkiluku on vuonna 2020 noin 90 miljoonaa asukasta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to be around" suomeksi

around prepositio
around adverbi
around adjektiivi
Finnish
to fool around verbi
to fuck around verbi
to hang around verbi
Finnish
to play around verbi
Finnish
to dig around verbi
Finnish
to ponce around verbi
Finnish
to mill around verbi
Finnish